1080 Motion Norge As
Juridisk navn:  1080 Motion Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gullkroken 10B Gullkroken 10B Fax:
0377 Oslo 377 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916689403
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/29/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 293.000 293.000
Resultat: 0 -3.000 -16.000 -16.000
Egenkapital: 11.000 11.000 13.000 13.000
Regnskap for  1080 Motion Norge As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 293.000 293.000
Driftskostnader 0 -3.000 -309.000 -309.000
Driftsresultat 0 -3.000 -16.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 -3.000 -16.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 5.000 5.000
Årsresultat 0 -2.000 -11.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 6.000 5.000 5.000
Sum omløpsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum eiendeler 10.000 11.000 10.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 -19.000 -17.000 -17.000
Sum egenkapital 11.000 11.000 13.000 13.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 -3.000 -3.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 11.000 10.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 293.000 293.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 293.000 293.000
Varekostnad 0 0 -293.000 -293.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -3.000 -16.000 -16.000
Driftskostnader 0 -3.000 -309.000 -309.000
Driftsresultat 0 -3.000 -16.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 -2.000 -11.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 6.000 5.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 6.000 5.000 5.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 3.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 5.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum eiendeler 10.000 11.000 10.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 -19.000 -17.000 -17.000
Sum egenkapital 11.000 11.000 13.000 13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 -3.000 -3.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 -3.000 -3.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 11.000 10.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.000 5.000 8.000 8.000
Likviditetsgrad 1 -1.7 -1.7
Likviditetsgrad 2 0 0 -1.7 -1.6
Soliditet 1 1 1 130.0
Resultatgrad -5.5 -5.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 -0.2 -0.2
Total kapitalrentabilitet 0 -27.3 -160.0
Signatur
29.06.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
29.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex