Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
121 Realfag As
Juridisk navn:  121 Realfag As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Jansveien 22 Jansveien 22 Fax:
1354 Bærums Verk 1354 Bærums Verk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 920853102
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/15/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -14.000
Egenkapital: 21.000
Regnskap for  121 Realfag As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -14.000
Driftsresultat -14.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -14.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000
Sum omløpsmidler 6.000
Sum eiendeler 21.000
Sum opptjent egenkapital -14.000
Sum egenkapital 21.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 21.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad -7.000
Lønninger 0
Avskrivning -1.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.000
Driftskostnader -14.000
Driftsresultat -14.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 15.000
Sum varige driftsmidler 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 15.000
Varebeholdning 6.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 6.000
Sum eiendeler 21.000
Sum opptjent egenkapital -14.000
Sum egenkapital 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 21.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -66.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex