Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
124m2 By Gmg As
Juridisk navn:  124m2 By Gmg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41043303
Turbinveien 1 Turbinveien 1 Fax:
0195 Oslo 195 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914118921
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/14/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.35%
Resultat  
  
-94%
Egenkapital  
  
0.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.990.000 4.770.000 3.124.000 3.222.000 1.138.000
Resultat: 6.000 100.000 536.000 -462.000 689.000
Egenkapital: 660.000 655.000 579.000 71.000 533.000
Regnskap for  124m2 By Gmg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.990.000 4.770.000 3.124.000 3.222.000 1.138.000
Driftskostnader -3.983.000 -4.670.000 -2.589.000 -3.683.000 -449.000
Driftsresultat 7.000 100.000 536.000 -461.000 689.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 0
Finans -1.000 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 6.000 100.000 536.000 -462.000 689.000
Skattekostnad -1.000 -24.000 0 0 -186.000
Årsresultat 5.000 76.000 536.000 -462.000 503.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 215.000 215.000 215.000 215.000 0
Sum omløpsmidler 827.000 920.000 830.000 527.000 1.258.000
Sum eiendeler 1.042.000 1.135.000 1.045.000 742.000 1.258.000
Sum opptjent egenkapital 630.000 625.000 549.000 41.000 503.000
Sum egenkapital 660.000 655.000 579.000 71.000 533.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 382.000 481.000 467.000 671.000 725.000
Sum gjeld og egenkapital 1.042.000 1.136.000 1.046.000 742.000 1.258.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.990.000 4.770.000 3.124.000 3.211.000 908.000
Andre inntekter 0 0 0 11.000 230.000
Driftsinntekter 3.990.000 4.770.000 3.124.000 3.222.000 1.138.000
Varekostnad -432.000 -713.000 -488.000 -1.286.000 0
Lønninger -2.019.000 -1.956.000 -1.327.000 -1.914.000 -290.000
Avskrivning 0 0 0 -35.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.532.000 -2.001.000 -774.000 -448.000 -159.000
Driftskostnader -3.983.000 -4.670.000 -2.589.000 -3.683.000 -449.000
Driftsresultat 7.000 100.000 536.000 -461.000 689.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 0
Finans -1.000 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 76.000 536.000 -462.000 503.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 215.000 215.000 215.000 215.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 215.000 215.000 215.000 215.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 215.000 310.000 423.000 165.000 402.000
Andre fordringer 49.000 184.000 4.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 563.000 426.000 404.000 362.000 856.000
Sum omløpsmidler 827.000 920.000 830.000 527.000 1.258.000
Sum eiendeler 1.042.000 1.135.000 1.045.000 742.000 1.258.000
Sum opptjent egenkapital 630.000 625.000 549.000 41.000 503.000
Sum egenkapital 660.000 655.000 579.000 71.000 533.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 205.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 71.000 110.000 29.000 34.000
Betalbar skatt 1.000 24.000 28.000 0 186.000
Skyldig offentlige avgifter 179.000 181.000 146.000 209.000 318.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 193.000 0 184.000 433.000 187.000
Sum kortsiktig gjeld 382.000 481.000 467.000 671.000 725.000
Sum gjeld og egenkapital 1.042.000 1.136.000 1.046.000 742.000 1.258.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 445.000 439.000 363.000 -144.000 533.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.9 1.8 0.8 1.7
Likviditetsgrad 2 2.2 1.9 1.8 0.8 1.8
Soliditet 63.3 57.7 55.4 9.6 42.4
Resultatgrad 0.2 2.1 17.2 -14.3 60.5
Rentedekningsgrad 7 -460.0
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.8 9.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 0.7 8.9 51.2 -62.0 54.8
Signatur
19.09.2014
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex