Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
1896 Invest As
Juridisk navn:  1896 Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92810150
C/O Advokat Egil Hatling Postboks 1364 Vika C/O Advokat Egil Hatling Bryggegata 6 Fax:
0114 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 996953076
Aksjekapital: 86.000 NOK
Etableringsdato: 5/5/2011 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-189.44%
Egenkapital  
  
-66.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -576.000 644.000 -81.000 31.000 81.000
Egenkapital: 289.000 864.000 333.000 414.000 383.000
Regnskap for  1896 Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -3.000 -3.000 -152.000 -2.000 -51.000
Driftsresultat -3.000 -3.000 -152.000 -2.000 -51.000
Finansinntekter 263.000 718.000 122.000 121.000 197.000
Finanskostnader -836.000 -71.000 -51.000 -89.000 -65.000
Finans -573.000 647.000 71.000 32.000 132.000
Resultat før skatt -576.000 644.000 -81.000 31.000 81.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -576.000 644.000 -81.000 31.000 81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 3.475.000 4.028.000 3.990.000 4.051.000 3.998.000
Sum eiendeler 3.476.000 4.029.000 3.991.000 4.052.000 3.999.000
Sum opptjent egenkapital 202.000 778.000 233.000 314.000 283.000
Sum egenkapital 289.000 864.000 333.000 414.000 383.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.187.000 3.165.000 3.657.000 3.637.000 3.616.000
Sum gjeld og egenkapital 3.475.000 4.029.000 3.990.000 4.051.000 3.999.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -3.000 -152.000 -2.000 -51.000
Driftskostnader -3.000 -3.000 -152.000 -2.000 -51.000
Driftsresultat -3.000 -3.000 -152.000 -2.000 -51.000
Finansinntekter 263.000 718.000 122.000 121.000 197.000
Finanskostnader -836.000 -71.000 -51.000 -89.000 -65.000
Finans -573.000 647.000 71.000 32.000 132.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -576.000 644.000 -81.000 31.000 81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum Immatrielle midler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 2.595.000 3.118.000 2.408.000 2.254.000 2.418.000
Kasse, bank 880.000 910.000 1.582.000 1.797.000 1.580.000
Sum omløpsmidler 3.475.000 4.028.000 3.990.000 4.051.000 3.998.000
Sum eiendeler 3.476.000 4.029.000 3.991.000 4.052.000 3.999.000
Sum opptjent egenkapital 202.000 778.000 233.000 314.000 283.000
Sum egenkapital 289.000 864.000 333.000 414.000 383.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.187.000 3.165.000 3.657.000 3.637.000 3.616.000
Sum kortsiktig gjeld 3.187.000 3.165.000 3.657.000 3.637.000 3.616.000
Sum gjeld og egenkapital 3.475.000 4.029.000 3.990.000 4.051.000 3.999.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 288.000 863.000 333.000 414.000 382.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1.1 1.2 1.2
Soliditet 8.3 21.4 8.3 10.2 9.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 1.3 2.2
Gjeldsgrad 1 3.7 1 8.8 9.4
Total kapitalrentabilitet 7.5 17.7 -0.8 2.9 3.7
Signatur
12.12.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex