Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
2018 Eiendom As
Juridisk navn:  2018 Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71570460
Nedre Enggate 6 Nedre Enggate 6 Fax: 71570461
6509 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 987605197
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2004
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.04%
Resultat  
  
-13.93%
Egenkapital  
  
-7.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.647.000 1.630.000 1.545.000 1.511.000 1.484.000
Resultat: 958.000 1.113.000 1.017.000 956.000 912.000
Egenkapital: 2.981.000 3.217.000 4.845.000 4.057.000 4.112.000
Regnskap for  2018 Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.647.000 1.630.000 1.545.000 1.511.000 1.484.000
Driftskostnader -538.000 -361.000 -353.000 -354.000 -340.000
Driftsresultat 1.108.000 1.269.000 1.192.000 1.158.000 1.145.000
Finansinntekter 3.000 3.000 1.000 2.000 16.000
Finanskostnader -154.000 -159.000 -176.000 -204.000 -249.000
Finans -151.000 -156.000 -175.000 -202.000 -233.000
Resultat før skatt 958.000 1.113.000 1.017.000 956.000 912.000
Skattekostnad -194.000 -241.000 -229.000 -210.000 -246.000
Årsresultat 764.000 872.000 787.000 745.000 666.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.722.000 9.913.000 10.107.000 10.298.000 10.489.000
Sum omløpsmidler 866.000 2.761.000 1.763.000 1.873.000 1.576.000
Sum eiendeler 10.588.000 12.674.000 11.870.000 12.171.000 12.065.000
Sum opptjent egenkapital 981.000 1.217.000 2.845.000 2.057.000 2.112.000
Sum egenkapital 2.981.000 3.217.000 4.845.000 4.057.000 4.112.000
Sum langsiktig gjeld 5.881.000 6.216.000 6.289.000 6.610.000 6.945.000
Sum kortsiktig gjeld 1.726.000 3.242.000 736.000 1.504.000 1.009.000
Sum gjeld og egenkapital 10.588.000 12.675.000 11.870.000 12.171.000 12.066.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.647.000 1.630.000 1.545.000 1.511.000 1.484.000
Driftsinntekter 1.647.000 1.630.000 1.545.000 1.511.000 1.484.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -191.000 -194.000 -191.000 -191.000 -191.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -347.000 -167.000 -162.000 -163.000 -149.000
Driftskostnader -538.000 -361.000 -353.000 -354.000 -340.000
Driftsresultat 1.108.000 1.269.000 1.192.000 1.158.000 1.145.000
Finansinntekter 3.000 3.000 1.000 2.000 16.000
Finanskostnader -154.000 -159.000 -176.000 -204.000 -249.000
Finans -151.000 -156.000 -175.000 -202.000 -233.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -2.500.000 0 -800.000 -800.000
Årsresultat 764.000 872.000 787.000 745.000 666.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.722.000 9.913.000 10.107.000 10.298.000 10.489.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.722.000 9.913.000 10.107.000 10.298.000 10.489.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.722.000 9.913.000 10.107.000 10.298.000 10.489.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 524.000 508.000 500.000 480.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 342.000 2.254.000 1.262.000 1.393.000 1.576.000
Sum omløpsmidler 866.000 2.761.000 1.763.000 1.873.000 1.576.000
Sum eiendeler 10.588.000 12.674.000 11.870.000 12.171.000 12.065.000
Sum opptjent egenkapital 981.000 1.217.000 2.845.000 2.057.000 2.112.000
Sum egenkapital 2.981.000 3.217.000 4.845.000 4.057.000 4.112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 588.000 597.000 601.000 597.000 607.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.881.000 6.216.000 6.289.000 6.610.000 6.945.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 203.000 245.000 225.000 220.000 201.000
Skyldig offentlige avgifter 104.000 91.000 99.000 85.000 -10.000
Utbytte -1.000.000 -2.500.000 0 -800.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 419.000 406.000 412.000 399.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 1.726.000 3.242.000 736.000 1.504.000 1.009.000
Sum gjeld og egenkapital 10.588.000 12.675.000 11.870.000 12.171.000 12.066.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -860.000 -481.000 1.027.000 369.000 567.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.9 2.4 1.2 1.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.9 2.4 1.3 1.6
Soliditet 28.2 25.4 40.8 33.3 34.1
Resultatgrad 67.3 77.9 77.2 76.6 77.2
Rentedekningsgrad 7.2 8 6.8 5.7 4.7
Gjeldsgrad 2.6 2.9 1.4 2.0 1.9
Total kapitalrentabilitet 10.5 1 10.1 9.5 9.6
Signatur
02.01.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex