Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
221 Consulting As
Juridisk navn:  221 Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41533770
Waldemarhøyveien 11 Waldemarhøyveien 11 Fax:
1400 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Akershus Ski
Org.nr: 814968952
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/5/2015 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27.74%
Resultat  
  
-12.18%
Egenkapital  
  
17.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.832.000 2.217.000 2.479.000 1.043.000
Resultat: 916.000 1.043.000 841.000 340.000
Egenkapital: 1.372.000 1.171.000 731.000 278.000
Regnskap for  221 Consulting As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.832.000 2.217.000 2.479.000 1.043.000
Driftskostnader -1.936.000 -1.810.000 -1.920.000 -703.000
Driftsresultat 896.000 407.000 559.000 340.000
Finansinntekter 20.000 636.000 282.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 20.000 636.000 282.000 0
Resultat før skatt 916.000 1.043.000 841.000 340.000
Skattekostnad -215.000 -104.000 -147.000 -92.000
Årsresultat 701.000 939.000 694.000 248.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 63.000 221.000 295.000
Sum omløpsmidler 2.069.000 1.658.000 1.168.000 630.000
Sum eiendeler 2.069.000 1.721.000 1.389.000 925.000
Sum opptjent egenkapital 1.342.000 1.141.000 701.000 248.000
Sum egenkapital 1.372.000 1.171.000 731.000 278.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 4.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 697.000 550.000 654.000 629.000
Sum gjeld og egenkapital 2.069.000 1.721.000 1.389.000 925.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.832.000 2.217.000 2.479.000 1.043.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.832.000 2.217.000 2.479.000 1.043.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.449.000 -1.485.000 -1.493.000 -554.000
Avskrivning 0 -52.000 -90.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -487.000 -273.000 -337.000 -124.000
Driftskostnader -1.936.000 -1.810.000 -1.920.000 -703.000
Driftsresultat 896.000 407.000 559.000 340.000
Finansinntekter 20.000 636.000 282.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 20.000 636.000 282.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 701.000 939.000 694.000 248.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 185.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 295.000
Sum varige driftsmidler 0 0 185.000 295.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 63.000 36.000 0
Sum anleggsmidler 0 63.000 221.000 295.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 20.000 153.000 153.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 400.000 0 0
Kasse, bank 2.069.000 1.238.000 1.015.000 477.000
Sum omløpsmidler 2.069.000 1.658.000 1.168.000 630.000
Sum eiendeler 2.069.000 1.721.000 1.389.000 925.000
Sum opptjent egenkapital 1.342.000 1.141.000 701.000 248.000
Sum egenkapital 1.372.000 1.171.000 731.000 278.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 4.000 18.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 4.000 18.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 215.000 108.000 160.000 75.000
Skyldig offentlige avgifter 230.000 214.000 263.000 295.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 252.000 228.000 231.000 259.000
Sum kortsiktig gjeld 697.000 550.000 654.000 629.000
Sum gjeld og egenkapital 2.069.000 1.721.000 1.389.000 925.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.372.000 1.108.000 514.000 1.000
Likviditetsgrad 1 3 3 1.8 1.0
Likviditetsgrad 2 3 3 1.8 1.1
Soliditet 66.3 6 52.6 30.1
Resultatgrad 31.6 18.4 22.5 32.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.9 2.3
Total kapitalrentabilitet 44.3 60.6 60.5 36.8
Signatur
17.02.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.02.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex