2instincts As
Juridisk navn:  2instincts As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92410513
Ytrebygdsvegen 38 Ytrebygdsvegen 38 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 996375528
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.9%
Resultat  
  
122.43%
Egenkapital  
  
8.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.924.000 3.357.000 3.021.000 2.747.000 2.432.000
Resultat: 48.000 -214.000 129.000 -57.000 -1.000
Egenkapital: 646.000 598.000 812.000 713.000 771.000
Regnskap for  2instincts As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.924.000 3.357.000 3.021.000 2.747.000 2.432.000
Driftskostnader -2.863.000 -3.557.000 -2.877.000 -2.790.000 -2.413.000
Driftsresultat 61.000 -200.000 144.000 -43.000 19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -13.000 -14.000 -16.000 -15.000 -21.000
Finans -13.000 -14.000 -16.000 -15.000 -20.000
Resultat før skatt 48.000 -214.000 129.000 -57.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 -30.000 0 -20.000
Årsresultat 48.000 -214.000 98.000 -57.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 4.000 6.000 11.000 21.000
Sum omløpsmidler 2.859.000 2.575.000 2.705.000 3.006.000 2.262.000
Sum eiendeler 2.861.000 2.579.000 2.711.000 3.017.000 2.283.000
Sum opptjent egenkapital 46.000 -2.000 212.000 113.000 171.000
Sum egenkapital 646.000 598.000 812.000 713.000 771.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.214.000 1.981.000 1.900.000 2.303.000 1.512.000
Sum gjeld og egenkapital 2.860.000 2.579.000 2.712.000 3.016.000 2.283.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.918.000 3.357.000 3.021.000 2.747.000 2.432.000
Andre inntekter 5.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.924.000 3.357.000 3.021.000 2.747.000 2.432.000
Varekostnad -2.476.000 -3.081.000 -2.264.000 -2.143.000 -1.463.000
Lønninger -166.000 -282.000 -278.000 -311.000 -307.000
Avskrivning -2.000 -2.000 -5.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -219.000 -192.000 -330.000 -326.000 -633.000
Driftskostnader -2.863.000 -3.557.000 -2.877.000 -2.790.000 -2.413.000
Driftsresultat 61.000 -200.000 144.000 -43.000 19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -13.000 -14.000 -16.000 -15.000 -21.000
Finans -13.000 -14.000 -16.000 -15.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 -214.000 98.000 -57.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 4.000 6.000 11.000 18.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 3.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 4.000 6.000 11.000 21.000
Varebeholdning 1.944.000 1.675.000 1.571.000 1.178.000 1.304.000
Kundefordringer 118.000 33.000 84.000 321.000 288.000
Andre fordringer 761.000 729.000 744.000 960.000 385.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 139.000 307.000 547.000 284.000
Sum omløpsmidler 2.859.000 2.575.000 2.705.000 3.006.000 2.262.000
Sum eiendeler 2.861.000 2.579.000 2.711.000 3.017.000 2.283.000
Sum opptjent egenkapital 46.000 -2.000 212.000 113.000 171.000
Sum egenkapital 646.000 598.000 812.000 713.000 771.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 116.000 199.000 56.000 298.000 117.000
Betalbar skatt 0 0 30.000 0 15.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000 2.000 46.000 37.000 42.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.075.000 1.780.000 1.768.000 1.969.000 1.339.000
Sum kortsiktig gjeld 2.214.000 1.981.000 1.900.000 2.303.000 1.512.000
Sum gjeld og egenkapital 2.860.000 2.579.000 2.712.000 3.016.000 2.283.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 645.000 594.000 805.000 703.000 750.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.4 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.6 0.8 0.7
Soliditet 22.6 23.2 29.9 23.6 33.8
Resultatgrad 2.1 4.8 -1.6 0.8
Rentedekningsgrad 4.7 -14.3 9 -2.9 1.0
Gjeldsgrad 3.4 3.3 2.3 3.2 2.0
Total kapitalrentabilitet 2.1 -7.8 5.3 -1.4 0.9
Signatur
27.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex