Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
2kp Bygg AS
Juridisk navn:  2kp Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90996757
Grevlingåsen 15A Grevlingåsen 15A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 992509368
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/17/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
55.73%
Resultat  
  
63.97%
Egenkapital  
  
10.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.448.000 1.572.000 3.157.000 3.684.000 4.852.000
Resultat: -263.000 -730.000 -103.000 -778.000 976.000
Egenkapital: 1.848.000 1.667.000 2.563.000 2.866.000 3.796.000
Regnskap for  2kp Bygg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.448.000 1.572.000 3.157.000 3.684.000 4.852.000
Driftskostnader -2.719.000 -2.308.000 -3.272.000 -4.480.000 -3.912.000
Driftsresultat -271.000 -736.000 -116.000 -795.000 941.000
Finansinntekter 9.000 6.000 13.000 19.000 35.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -2.000 0
Finans 9.000 6.000 12.000 17.000 35.000
Resultat før skatt -263.000 -730.000 -103.000 -778.000 976.000
Skattekostnad 443.000 0 0 -42.000 -256.000
Årsresultat 180.000 -730.000 -103.000 -820.000 720.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 480.000 0 0 0 5.000
Sum omløpsmidler 2.309.000 1.953.000 2.953.000 3.448.000 4.532.000
Sum eiendeler 2.789.000 1.953.000 2.953.000 3.448.000 4.537.000
Sum opptjent egenkapital 1.748.000 1.567.000 2.463.000 2.766.000 3.696.000
Sum egenkapital 1.848.000 1.667.000 2.563.000 2.866.000 3.796.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 942.000 285.000 390.000 582.000 741.000
Sum gjeld og egenkapital 2.790.000 1.952.000 2.953.000 3.448.000 4.537.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.448.000 1.572.000 3.157.000 3.684.000 4.908.000
Andre inntekter 0 0 0 0 -55.000
Driftsinntekter 2.448.000 1.572.000 3.157.000 3.684.000 4.852.000
Varekostnad -79.000 -49.000 -106.000 -95.000 -80.000
Lønninger -2.355.000 -1.877.000 -2.703.000 -3.544.000 -3.220.000
Avskrivning -3.000 0 0 -5.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -282.000 -382.000 -463.000 -836.000 -598.000
Driftskostnader -2.719.000 -2.308.000 -3.272.000 -4.480.000 -3.912.000
Driftsresultat -271.000 -736.000 -116.000 -795.000 941.000
Finansinntekter 9.000 6.000 13.000 19.000 35.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -2.000 0
Finans 9.000 6.000 12.000 17.000 35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -165.000 -200.000 -110.000 -300.000
Årsresultat 180.000 -730.000 -103.000 -820.000 720.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 443.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 37.000 0 0 0 5.000
Sum varige driftsmidler 37.000 0 0 0 5.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 480.000 0 0 0 5.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.030.000 390.000 1.412.000 1.486.000 2.336.000
Andre fordringer 0 316.000 258.000 289.000 327.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.279.000 1.247.000 1.282.000 1.674.000 1.869.000
Sum omløpsmidler 2.309.000 1.953.000 2.953.000 3.448.000 4.532.000
Sum eiendeler 2.789.000 1.953.000 2.953.000 3.448.000 4.537.000
Sum opptjent egenkapital 1.748.000 1.567.000 2.463.000 2.766.000 3.696.000
Sum egenkapital 1.848.000 1.667.000 2.563.000 2.866.000 3.796.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -8.000 5.000 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 298.000
Skyldig offentlige avgifter 558.000 112.000 132.000 256.000 127.000
Utbytte 0 -165.000 -200.000 -110.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 392.000 168.000 257.000 327.000 293.000
Sum kortsiktig gjeld 942.000 285.000 390.000 582.000 741.000
Sum gjeld og egenkapital 2.790.000 1.952.000 2.953.000 3.448.000 4.537.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.367.000 1.668.000 2.563.000 2.866.000 3.791.000
Likviditetsgrad 1 2.5 6.9 7.6 5.9 6.1
Likviditetsgrad 2 2.5 6.9 7.6 5.9 6.2
Soliditet 66.2 85.4 86.8 83.1 83.7
Resultatgrad -11.1 -46.8 -3.7 -21.6 19.4
Rentedekningsgrad -397.5
Gjeldsgrad 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -9.4 -37.4 -3.5 -22.5 21.5
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex