Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
2kp Bygg AS
Juridisk navn:  2kp Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90996757
C/O Accuro Regnskap As Postboks 617 Grevlingåsen 15A Fax:
3412 Lierstranda 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 992509368
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 3/17/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Progressum Drammen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.31%
Resultat  
  
86.76%
Egenkapital  
  
-10.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 3.157.000 3.684.000 4.852.000 3.193.000 4.242.000
Resultat: -103.000 -778.000 976.000 461.000 248.000
Egenkapital: 2.563.000 2.866.000 3.796.000 3.375.000 3.040.000
Regnskap for  2kp Bygg AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 3.157.000 3.684.000 4.852.000 3.193.000 4.242.000
Driftskostnader -3.272.000 -4.480.000 -3.912.000 -2.757.000 -4.020.000
Driftsresultat -116.000 -795.000 941.000 437.000 221.000
Finansinntekter 13.000 19.000 35.000 25.000 27.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 -1.000 -1.000
Finans 12.000 17.000 35.000 24.000 26.000
Resultat før skatt -103.000 -778.000 976.000 461.000 248.000
Skattekostnad 0 -42.000 -256.000 -126.000 -88.000
Årsresultat -103.000 -820.000 720.000 335.000 160.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 5.000 18.000 32.000
Sum omløpsmidler 2.953.000 3.448.000 4.532.000 3.886.000 3.762.000
Sum eiendeler 2.953.000 3.448.000 4.537.000 3.904.000 3.794.000
Sum opptjent egenkapital 2.463.000 2.766.000 3.696.000 3.275.000 2.940.000
Sum egenkapital 2.563.000 2.866.000 3.796.000 3.375.000 3.040.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 390.000 582.000 741.000 529.000 753.000
Sum gjeld og egenkapital 2.953.000 3.448.000 4.537.000 3.904.000 3.793.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.157.000 3.684.000 4.908.000 3.138.000 4.242.000
Andre inntekter 0 0 -55.000 55.000 0
Driftsinntekter 3.157.000 3.684.000 4.852.000 3.193.000 4.242.000
Varekostnad -106.000 -95.000 -80.000 -96.000 -92.000
Lønninger -2.703.000 -3.544.000 -3.220.000 -2.099.000 -3.384.000
Avskrivning 0 -5.000 -14.000 -14.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -463.000 -836.000 -598.000 -548.000 -535.000
Driftskostnader -3.272.000 -4.480.000 -3.912.000 -2.757.000 -4.020.000
Driftsresultat -116.000 -795.000 941.000 437.000 221.000
Finansinntekter 13.000 19.000 35.000 25.000 27.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 -1.000 -1.000
Finans 12.000 17.000 35.000 24.000 26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -110.000 -300.000 0 0
Årsresultat -103.000 -820.000 720.000 335.000 160.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 5.000 18.000 32.000
Sum varige driftsmidler 0 0 5.000 18.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 5.000 18.000 32.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.412.000 1.486.000 2.336.000 1.934.000 1.644.000
Andre fordringer 258.000 289.000 327.000 528.000 311.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.282.000 1.674.000 1.869.000 1.425.000 1.807.000
Sum omløpsmidler 2.953.000 3.448.000 4.532.000 3.886.000 3.762.000
Sum eiendeler 2.953.000 3.448.000 4.537.000 3.904.000 3.794.000
Sum opptjent egenkapital 2.463.000 2.766.000 3.696.000 3.275.000 2.940.000
Sum egenkapital 2.563.000 2.866.000 3.796.000 3.375.000 3.040.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 1.000 -7.000
Betalbar skatt 0 0 298.000 126.000 69.000
Skyldig offentlige avgifter 132.000 256.000 127.000 199.000 281.000
Utbytte -200.000 -110.000 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 257.000 327.000 293.000 203.000 411.000
Sum kortsiktig gjeld 390.000 582.000 741.000 529.000 753.000
Sum gjeld og egenkapital 2.953.000 3.448.000 4.537.000 3.904.000 3.793.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.563.000 2.866.000 3.791.000 3.357.000 3.009.000
Likviditetsgrad 1 7.6 5.9 6.1 7.3 5.0
Likviditetsgrad 2 7.6 5.9 6.2 7.4 5.0
Soliditet 86.8 83.1 83.7 86.4 80.1
Resultatgrad -3.7 -21.6 19.4 13.7 5.2
Rentedekningsgrad -397.5 462.0 248.0
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -3.5 -22.5 21.5 11.8 6.5
Signatur
12.01.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.01.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2015
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex