Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
2tal Eiendommer As
Juridisk navn:  2tal Eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 312 Beisfjordveien 43 Fax:
8504 Narvik 8514 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 919871431
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/25/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.29%
Resultat  
  
403.45%
Egenkapital  
  
12250%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 630.000 622.000 0
Resultat: 176.000 -58.000 -1.000
Egenkapital: 2.916.000 -24.000 22.000
Regnskap for  2tal Eiendommer As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 630.000 622.000 0
Driftskostnader -453.000 -615.000 -1.000
Driftsresultat 177.000 7.000 -1.000
Finansinntekter 38.000 16.000 0
Finanskostnader -39.000 -80.000 0
Finans -1.000 -64.000 0
Resultat før skatt 176.000 -58.000 -1.000
Skattekostnad -39.000 13.000 2.000
Årsresultat 137.000 -45.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.768.000 1.942.000 2.000
Sum omløpsmidler 2.737.000 1.141.000 30.000
Sum eiendeler 4.505.000 3.083.000 32.000
Sum opptjent egenkapital 92.000 -45.000 0
Sum egenkapital 2.916.000 -24.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.589.000 3.107.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 4.506.000 3.084.000 33.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 630.000 622.000 0
Driftsinntekter 630.000 622.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -164.000 -182.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -289.000 -433.000 -1.000
Driftskostnader -453.000 -615.000 -1.000
Driftsresultat 177.000 7.000 -1.000
Finansinntekter 38.000 16.000 0
Finanskostnader -39.000 -80.000 0
Finans -1.000 -64.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 137.000 -45.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 15.000 2.000
Fast eiendom 1.763.000 1.927.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.763.000 1.927.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.768.000 1.942.000 2.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 735.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 37.000 4.000 30.000
Sum omløpsmidler 2.737.000 1.141.000 30.000
Sum eiendeler 4.505.000 3.083.000 32.000
Sum opptjent egenkapital 92.000 -45.000 0
Sum egenkapital 2.916.000 -24.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 960.000 3.022.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 318.000 85.000 0
Betalbar skatt 225.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 87.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.589.000 3.107.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 4.506.000 3.084.000 33.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.148.000 -1.966.000 19.000
Likviditetsgrad 1 1.7 0.4 2.7
Likviditetsgrad 2 1.7 0.4 2.7
Soliditet 64.7 -0.8 66.7
Resultatgrad 28.1 1.1
Rentedekningsgrad 4.5 0.1
Gjeldsgrad 0.5 -129.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 4.8 0.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex