Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
3d-components As
Juridisk navn:  3d-components As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96833668
Silurveien 8B Silurveien 8B Fax:
0380 Oslo 380 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915119433
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/16/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomipartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
116.67%
Egenkapital  
  
25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.000 0 0 0 0
Resultat: 1.000 -6.000 -7.000 -14.000 0
Egenkapital: -3.000 -4.000 1.000 7.000 18.000
Regnskap for  3d-components As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.000 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -6.000 -7.000 -14.000 0
Driftsresultat 1.000 -6.000 -7.000 -13.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 1.000 -6.000 -7.000 -14.000 0
Skattekostnad 0 1.000 1.000 0 0
Årsresultat 1.000 -5.000 -6.000 -14.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 1.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 6.000 4.000 6.000 7.000 18.000
Sum eiendeler 8.000 5.000 6.000 7.000 18.000
Sum opptjent egenkapital -27.000 -28.000 -23.000 -17.000 -12.000
Sum egenkapital -3.000 -4.000 1.000 7.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 -1.000 -1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 11.000 6.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 8.000 6.000 6.000 7.000 18.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 -2.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -6.000 -7.000 -12.000 0
Driftskostnader 0 -6.000 -7.000 -14.000 0
Driftsresultat 1.000 -6.000 -7.000 -13.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -5.000 -6.000 -14.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 1.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 1.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 4.000 5.000 7.000 18.000
Sum omløpsmidler 6.000 4.000 6.000 7.000 18.000
Sum eiendeler 8.000 5.000 6.000 7.000 18.000
Sum opptjent egenkapital -27.000 -28.000 -23.000 -17.000 -12.000
Sum egenkapital -3.000 -4.000 1.000 7.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 -1.000 -1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 -1.000 -1.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 7.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 -1.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 11.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 11.000 6.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 8.000 6.000 6.000 7.000 18.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.000 -7.000 0 7.000 18.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 1 0 0.0
Soliditet -37.5 -66.7 16.7 1 100.0
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.7 -2.5 5 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 12.5 -116.7 -185.7 0.0
Signatur
31.03.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
31.03.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex