Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
3hus Holding As
Juridisk navn:  3hus Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Rune Brun Reipåveien 112 c/o Rune Brun Reipåveien 112 Fax:
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 919712562
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/4/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-38.12%
Egenkapital  
  
46.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 487.000 787.000
Egenkapital: 1.194.000 817.000
Regnskap for  3hus Holding As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -3.000 -13.000
Driftsresultat -3.000 -13.000
Finansinntekter 556.000 800.000
Finanskostnader -66.000 0
Finans 490.000 800.000
Resultat før skatt 487.000 787.000
Skattekostnad -109.000 0
Årsresultat 378.000 787.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.100.000 4.900.000
Sum omløpsmidler 637.000 12.000
Sum eiendeler 4.737.000 4.912.000
Sum opptjent egenkapital 1.164.000 787.000
Sum egenkapital 1.194.000 817.000
Sum langsiktig gjeld 3.433.000 4.095.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 0
Sum gjeld og egenkapital 4.736.000 4.912.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -13.000
Driftskostnader -3.000 -13.000
Driftsresultat -3.000 -13.000
Finansinntekter 556.000 800.000
Finanskostnader -66.000 0
Finans 490.000 800.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 378.000 787.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.100.000 4.900.000
Sum anleggsmidler 4.100.000 4.900.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 81.000 12.000
Sum omløpsmidler 637.000 12.000
Sum eiendeler 4.737.000 4.912.000
Sum opptjent egenkapital 1.164.000 787.000
Sum egenkapital 1.194.000 817.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.433.000 4.095.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 109.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 109.000 0
Sum gjeld og egenkapital 4.736.000 4.912.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 528.000 12.000
Likviditetsgrad 1 5.8
Likviditetsgrad 2 5.8 0
Soliditet 25.2 16.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3 5
Total kapitalrentabilitet 11.7 1
Signatur
13.10.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex