Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
3po Tools As
Juridisk navn:  3po Tools As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Pollestadvegen 70 Pollestadvegen 70 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 998890624
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/14/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Klepp Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-216.67%
Egenkapital  
  
-22.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 60.000 360.000
Resultat: -14.000 12.000 171.000 -137.000 37.000
Egenkapital: 48.000 62.000 50.000 -120.000 59.000
Regnskap for  3po Tools As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 60.000 360.000
Driftskostnader -14.000 12.000 171.000 -197.000 -322.000
Driftsresultat -14.000 12.000 171.000 -137.000 37.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -14.000 12.000 171.000 -137.000 37.000
Skattekostnad 0 0 0 -43.000 -11.000
Årsresultat -14.000 12.000 171.000 -180.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 27.000 27.000 0 29.000
Sum omløpsmidler 21.000 42.000 205.000 291.000 196.000
Sum eiendeler 48.000 69.000 232.000 291.000 225.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 32.000 20.000 -150.000 29.000
Sum egenkapital 48.000 62.000 50.000 -120.000 59.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 6.000 181.000 412.000 166.000
Sum gjeld og egenkapital 48.000 68.000 231.000 292.000 225.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 60.000 50.000
Andre inntekter 0 0 0 0 310.000
Driftsinntekter 0 0 0 60.000 360.000
Varekostnad 0 -175.000 -4.000 0 0
Lønninger 0 44.000 -44.000 0 -45.000
Avskrivning 0 0 0 -29.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 143.000 219.000 -168.000 -256.000
Driftskostnader -14.000 12.000 171.000 -197.000 -322.000
Driftsresultat -14.000 12.000 171.000 -137.000 37.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 12.000 171.000 -180.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 27.000 27.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 29.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 27.000 27.000 0 29.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 75.000 0
Andre fordringer 17.000 36.000 195.000 0 77.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 6.000 10.000 217.000 119.000
Sum omløpsmidler 21.000 42.000 205.000 291.000 196.000
Sum eiendeler 48.000 69.000 232.000 291.000 225.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 32.000 20.000 -150.000 29.000
Sum egenkapital 48.000 62.000 50.000 -120.000 59.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 6.000 0 78.000 133.000
Betalbar skatt 0 0 0 43.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 12.000 15.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 169.000 276.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 0 6.000 181.000 412.000 166.000
Sum gjeld og egenkapital 48.000 68.000 231.000 292.000 225.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000 36.000 24.000 -121.000 30.000
Likviditetsgrad 1 7 1.1 0.7 1.2
Likviditetsgrad 2 0 7 1.1 0.8 1.2
Soliditet 1 91.2 21.6 -41.1 26.2
Resultatgrad -228.3 10.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 3.6 -3.4 2.8
Total kapitalrentabilitet -29.2 17.6 7 -46.9 16.4
Signatur
30.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex