Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
4444 Invest As
Juridisk navn:  4444 Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ulsberghagen 52 Ulsberghagen 52 Fax:
4034 Stavanger 4034 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 817819672
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/20/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vold Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-400%
Egenkapital  
  
-318.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -35.000 -7.000 -11.000 -11.000
Egenkapital: -24.000 11.000 19.000 19.000
Regnskap for  4444 Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -35.000 -7.000 -11.000 -11.000
Driftsresultat -35.000 -7.000 -11.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -35.000 -7.000 -11.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 -7.000 -11.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.216.000 1.216.000 0 0
Sum omløpsmidler 0 1.000 19.000 19.000
Sum eiendeler 1.216.000 1.217.000 19.000 19.000
Sum opptjent egenkapital -54.000 -19.000 -11.000 -11.000
Sum egenkapital -24.000 11.000 19.000 19.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.240.000 1.205.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.216.000 1.216.000 19.000 19.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -7.000 -11.000 -11.000
Driftskostnader -35.000 -7.000 -11.000 -11.000
Driftsresultat -35.000 -7.000 -11.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 -7.000 -11.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.216.000 1.216.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.216.000 1.216.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 19.000 19.000
Sum omløpsmidler 0 1.000 19.000 19.000
Sum eiendeler 1.216.000 1.217.000 19.000 19.000
Sum opptjent egenkapital -54.000 -19.000 -11.000 -11.000
Sum egenkapital -24.000 11.000 19.000 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.240.000 1.205.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.240.000 1.205.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.216.000 1.216.000 19.000 19.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.240.000 -1.204.000 19.000 19.000
Likviditetsgrad 1 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0
Soliditet 0.9 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -51.7 109.5 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -2.9 -0.6 -57.9 -57.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex