Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
4Human As
Juridisk navn:  4Human As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33398000
Postboks 2205 Stensarmen 16 Fax: 33398001
3103 Tønsberg 3112 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 986042032
Aksjekapital: 3.389.826 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 8/20/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.63%
Resultat  
  
-175%
Egenkapital  
  
-11.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.423.000 7.866.000 6.789.000 5.992.000 5.522.000
Resultat: -5.181.000 -1.884.000 710.000 -649.000 -134.000
Egenkapital: 33.330.000 37.710.000 9.254.000 1.812.000 2.390.000
Regnskap for  4Human As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.423.000 7.866.000 6.789.000 5.992.000 5.522.000
Driftskostnader -11.430.000 -10.737.000 -9.631.000 -10.147.000 -9.463.000
Driftsresultat -4.008.000 -2.871.000 -2.841.000 -4.155.000 -3.942.000
Finansinntekter 507.000 2.591.000 4.582.000 4.090.000 4.730.000
Finanskostnader -1.680.000 -1.603.000 -1.030.000 -584.000 -922.000
Finans -1.173.000 988.000 3.552.000 3.506.000 3.808.000
Resultat før skatt -5.181.000 -1.884.000 710.000 -649.000 -134.000
Skattekostnad 1.224.000 339.000 -274.000 70.000 -104.000
Årsresultat -3.957.000 -1.544.000 436.000 -578.000 -238.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.073.000 60.803.000 43.490.000 42.213.000 38.620.000
Sum omløpsmidler 2.137.000 12.396.000 8.540.000 7.894.000 14.207.000
Sum eiendeler 75.210.000 73.199.000 52.030.000 50.107.000 52.827.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 436.000 0 0
Sum egenkapital 33.330.000 37.710.000 9.254.000 1.812.000 2.390.000
Sum langsiktig gjeld 23.004.000 24.649.000 33.333.000 40.366.000 42.895.000
Sum kortsiktig gjeld 18.876.000 10.840.000 9.444.000 7.930.000 7.542.000
Sum gjeld og egenkapital 75.210.000 73.199.000 52.031.000 50.108.000 52.827.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.459.000 6.090.000 4.938.000 4.164.000 3.477.000
Andre inntekter 1.963.000 1.776.000 1.851.000 1.828.000 2.045.000
Driftsinntekter 7.423.000 7.866.000 6.789.000 5.992.000 5.522.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -6.332.000 -6.111.000 -4.319.000 -4.144.000 -3.934.000
Avskrivning -1.731.000 -40.000 -17.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.367.000 -4.586.000 -5.295.000 -6.003.000 -5.529.000
Driftskostnader -11.430.000 -10.737.000 -9.631.000 -10.147.000 -9.463.000
Driftsresultat -4.008.000 -2.871.000 -2.841.000 -4.155.000 -3.942.000
Finansinntekter 507.000 2.591.000 4.582.000 4.090.000 4.730.000
Finanskostnader -1.680.000 -1.603.000 -1.030.000 -584.000 -922.000
Finans -1.173.000 988.000 3.552.000 3.506.000 3.808.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.957.000 -1.544.000 436.000 -578.000 -238.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.093.000 1.886.000 1.563.000 1.762.000 1.691.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 85.000 86.000 109.000 0 0
Sum varige driftsmidler 85.000 86.000 109.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 69.894.000 58.831.000 41.818.000 40.452.000 36.929.000
Sum anleggsmidler 73.073.000 60.803.000 43.490.000 42.213.000 38.620.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.522.000 5.876.000 3.845.000 3.247.000 3.397.000
Andre fordringer 382.000 6.314.000 4.520.000 4.314.000 10.654.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 233.000 206.000 176.000 334.000 156.000
Sum omløpsmidler 2.137.000 12.396.000 8.540.000 7.894.000 14.207.000
Sum eiendeler 75.210.000 73.199.000 52.030.000 50.107.000 52.827.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 436.000 0 0
Sum egenkapital 33.330.000 37.710.000 9.254.000 1.812.000 2.390.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 13.554.000 3.355.000 2.960.000 1.610.000 1.535.000
Sum langsiktig gjeld 23.004.000 24.649.000 33.333.000 40.366.000 42.895.000
Leverandørgjeld 545.000 5.085.000 4.321.000 3.807.000 3.991.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 635.000 523.000 408.000 579.000 358.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.141.000 1.876.000 1.754.000 1.933.000 1.658.000
Sum kortsiktig gjeld 18.876.000 10.840.000 9.444.000 7.930.000 7.542.000
Sum gjeld og egenkapital 75.210.000 73.199.000 52.031.000 50.108.000 52.827.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -16.739.000 1.556.000 -904.000 -36.000 6.665.000
Likviditetsgrad 1 0.1 1.1 0.9 1 1.9
Likviditetsgrad 2 0.1 1.1 0.9 1 1.9
Soliditet 44.3 51.5 17.8 3.6 4.5
Resultatgrad -36.5 -41.8 -69.3 -71.4
Rentedekningsgrad -2.4 -1.8 -2.8 -7.1 0.9
Gjeldsgrad 1.3 0.9 4.6 26.7 21.1
Total kapitalrentabilitet -4.7 -0.4 3.3 -0.1 1.5
Signatur
09.10.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
11.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex