Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
4 Seas As
Juridisk navn:  4 Seas As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
Alfabygget Alfabygget Fax: 56181002
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 998354706
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 5/3/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Møgster Management As
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.74%
Resultat  
  
14.08%
Egenkapital  
  
655.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 68.000 111.000 261.000 205.000 372.000
Resultat: -293.000 -341.000 -295.000 -183.000 -101.000
Egenkapital: 700.000 -126.000 215.000 510.000 693.000
Regnskap for  4 Seas As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 68.000 111.000 261.000 205.000 372.000
Driftskostnader -93.000 -180.000 -271.000 -120.000 -195.000
Driftsresultat -25.000 -69.000 -10.000 85.000 177.000
Finansinntekter 1.000 0 0 2.000 2.000
Finanskostnader -268.000 -272.000 -285.000 -270.000 -280.000
Finans -267.000 -272.000 -285.000 -268.000 -278.000
Resultat før skatt -293.000 -341.000 -295.000 -183.000 -101.000
Skattekostnad 257.000 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 -341.000 -295.000 -183.000 -101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.995.000 8.995.000 8.995.000 8.995.000 8.995.000
Sum omløpsmidler 1.310.000 298.000 197.000 129.000 11.000
Sum eiendeler 10.305.000 9.293.000 9.192.000 9.124.000 9.006.000
Sum opptjent egenkapital -1.161.000 -1.126.000 -785.000 -490.000 -307.000
Sum egenkapital 700.000 -126.000 215.000 510.000 693.000
Sum langsiktig gjeld 9.540.000 9.372.000 8.928.000 8.562.000 8.267.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 47.000 50.000 52.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 10.305.000 9.293.000 9.193.000 9.124.000 9.007.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 68.000 111.000 261.000 205.000 372.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 68.000 111.000 261.000 205.000 372.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -93.000 -180.000 -271.000 -120.000 -195.000
Driftskostnader -93.000 -180.000 -271.000 -120.000 -195.000
Driftsresultat -25.000 -69.000 -10.000 85.000 177.000
Finansinntekter 1.000 0 0 2.000 2.000
Finanskostnader -268.000 -272.000 -285.000 -270.000 -280.000
Finans -267.000 -272.000 -285.000 -268.000 -278.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 -341.000 -295.000 -183.000 -101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.995.000 8.995.000 8.995.000 8.995.000 8.995.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.995.000 8.995.000 8.995.000 8.995.000 8.995.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.995.000 8.995.000 8.995.000 8.995.000 8.995.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 -8.000
Andre fordringer 1.258.000 123.000 156.000 102.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 52.000 175.000 41.000 27.000 17.000
Sum omløpsmidler 1.310.000 298.000 197.000 129.000 11.000
Sum eiendeler 10.305.000 9.293.000 9.192.000 9.124.000 9.006.000
Sum opptjent egenkapital -1.161.000 -1.126.000 -785.000 -490.000 -307.000
Sum egenkapital 700.000 -126.000 215.000 510.000 693.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.540.000 9.372.000 8.928.000 8.562.000 8.267.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 65.000 47.000 50.000 52.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 47.000 50.000 52.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 10.305.000 9.293.000 9.193.000 9.124.000 9.007.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.245.000 251.000 147.000 77.000 -36.000
Likviditetsgrad 1 20.2 6.3 3.9 2.5 0.2
Likviditetsgrad 2 20.2 6.3 3.9 2.5 0.3
Soliditet 6.8 -1.4 2.3 5.6 7.7
Resultatgrad -36.8 -62.2 -3.8 41.5 47.6
Rentedekningsgrad -0.1 -0.3 0.3 0.6
Gjeldsgrad 13.7 -74.8 41.8 16.9 12.0
Total kapitalrentabilitet -0.2 -0.7 -0.1 1.0 2.0
Signatur
10.05.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex