Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
633 17 Gt Holding AS
Juridisk navn:  633 17 Gt Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23117100
C/O Obligo Real Estate Postboks 1753 Vika C/O Obligo Real Estate Støperigata 2 Fax: 22008191
0122 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990591202
Aksjekapital: 1.215.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: grant eiendom as
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Obligo Business Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-141.67%
Egenkapital  
  
-4.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -230.000 552.000 -148.000 -122.000 7.973.000
Egenkapital: 293.727.000 306.747.000 350.028.000 350.176.000 372.536.000
Regnskap for  633 17 Gt Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -230.000 -191.000 -143.000 -128.000 -141.000
Driftsresultat -230.000 -191.000 -143.000 -128.000 -141.000
Finansinntekter 0 822.000 0 6.000 8.115.000
Finanskostnader 0 -79.000 -5.000 0 0
Finans 0 743.000 -5.000 6.000 8.115.000
Resultat før skatt -230.000 552.000 -148.000 -122.000 7.973.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -230.000 552.000 -148.000 -22.361.000 7.973.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 350.826.000 373.064.000
Sum omløpsmidler 306.616.000 306.826.000 350.932.000 159.000 58.000
Sum eiendeler 306.616.000 306.826.000 350.932.000 350.985.000 373.122.000
Sum opptjent egenkapital -671.000 -440.000 -993.000 -845.000 21.515.000
Sum egenkapital 293.727.000 306.747.000 350.028.000 350.176.000 372.536.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.890.000 79.000 904.000 809.000 586.000
Sum gjeld og egenkapital 306.617.000 306.826.000 350.932.000 350.985.000 373.122.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -230.000 -191.000 -143.000 -128.000 -141.000
Driftskostnader -230.000 -191.000 -143.000 -128.000 -141.000
Driftsresultat -230.000 -191.000 -143.000 -128.000 -141.000
Finansinntekter 0 822.000 0 6.000 8.115.000
Finanskostnader 0 -79.000 -5.000 0 0
Finans 0 743.000 -5.000 6.000 8.115.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -12.790.000 -43.833.000 0 0 0
Årsresultat -230.000 552.000 -148.000 -22.361.000 7.973.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 350.826.000 373.064.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 350.826.000 373.064.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 306.609.000 306.609.000 350.826.000 0 0
Kasse, bank 8.000 217.000 106.000 159.000 58.000
Sum omløpsmidler 306.616.000 306.826.000 350.932.000 159.000 58.000
Sum eiendeler 306.616.000 306.826.000 350.932.000 350.985.000 373.122.000
Sum opptjent egenkapital -671.000 -440.000 -993.000 -845.000 21.515.000
Sum egenkapital 293.727.000 306.747.000 350.028.000 350.176.000 372.536.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 100.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 79.000 102.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -12.790.000 -43.833.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 803.000 809.000 586.000
Sum kortsiktig gjeld 12.890.000 79.000 904.000 809.000 586.000
Sum gjeld og egenkapital 306.617.000 306.826.000 350.932.000 350.985.000 373.122.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 293.726.000 306.747.000 350.028.000 -650.000 -528.000
Likviditetsgrad 1 23.8 3883.9 388.2 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 23.8 3883.9 388.2 0.2 0.1
Soliditet 95.8 1 99.7 99.8 99.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -2.4 -28.6
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.1 0.2 0.0 2.1
Signatur
30.01.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex