Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
7-Fjell Kapital Holding AS
Juridisk navn:  7-Fjell Kapital Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55334500
C/O Jørn Vikøyr Nordeidbrekka 20 C/O Jørn Vikøyr Nordeidbrekka 20 Fax: 55334501
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 990539286
Aksjekapital: 19.000.000 NOK
Etableringsdato: 9/29/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Preses Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-0.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 -14.000 0 0 -12.000
Egenkapital: -639.000 -638.000 -1.481.000 -1.481.000 -1.481.000
Regnskap for  7-Fjell Kapital Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -14.000 0 0 -12.000
Driftsresultat 0 -14.000 0 0 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 -14.000 0 0 -12.000
Skattekostnad 0 189.000 0 0 0
Årsresultat 0 174.000 0 0 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 863.000 863.000 7.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 863.000 863.000 7.000 1.000 1.000
Sum opptjent egenkapital -20.307.000 -20.307.000 -20.481.000 -20.481.000 -20.481.000
Sum egenkapital -639.000 -638.000 -1.481.000 -1.481.000 -1.481.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.502.000 1.502.000 1.488.000 1.482.000 1.482.000
Sum gjeld og egenkapital 864.000 864.000 7.000 1.000 1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -14.000 0 0 -12.000
Driftskostnader 0 -14.000 0 0 -12.000
Driftsresultat 0 -14.000 0 0 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 174.000 0 0 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 6.000 7.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 863.000 863.000 7.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 863.000 863.000 7.000 1.000 1.000
Sum opptjent egenkapital -20.307.000 -20.307.000 -20.481.000 -20.481.000 -20.481.000
Sum egenkapital -639.000 -638.000 -1.481.000 -1.481.000 -1.481.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 7.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.495.000 1.495.000 1.488.000 1.482.000 1.482.000
Sum kortsiktig gjeld 1.502.000 1.502.000 1.488.000 1.482.000 1.482.000
Sum gjeld og egenkapital 864.000 864.000 7.000 1.000 1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -639.000 -639.000 -1.481.000 -1.481.000 -1.481.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0 0 0.1
Soliditet -73.8 -21157.1 ********
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.4 -2.4 -1.0
Total kapitalrentabilitet 0 -1.6 0 0 -1200.0
Signatur
30.06.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex