Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
7Fjell Eiendomsutvikling As
Juridisk navn:  7Fjell Eiendomsutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Langarinden 5 Langarinden 5 Fax:
5132 Nyborg 5132 Nyborg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 922330158
Aksjekapital: 40.000 NOK
Etableringsdato: 2/24/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Likviditas Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 258.000
Resultat: 16.000
Egenkapital: 52.000
Regnskap for  7Fjell Eiendomsutvikling As
Resultat 2019
Driftsinntekter 258.000
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat 252.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -237.000
Finans -236.000
Resultat før skatt 16.000
Skattekostnad -3.000
Årsresultat 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 4.906.000
Sum eiendeler 4.906.000
Sum opptjent egenkapital 12.000
Sum egenkapital 52.000
Sum langsiktig gjeld 4.800.000
Sum kortsiktig gjeld 54.000
Sum gjeld og egenkapital 4.906.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 258.000
Driftsinntekter 258.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.000
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat 252.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -237.000
Finans -236.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 3.369.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.537.000
Sum omløpsmidler 4.906.000
Sum eiendeler 4.906.000
Sum opptjent egenkapital 12.000
Sum egenkapital 52.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 4.800.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000
Sum kortsiktig gjeld 54.000
Sum gjeld og egenkapital 4.906.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.852.000
Likviditetsgrad 1 90.9
Likviditetsgrad 2 28.5
Soliditet 1.1
Resultatgrad 97.7
Rentedekningsgrad 1.1
Gjeldsgrad 93.3
Total kapitalrentabilitet 5.2
Signatur
13.04.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex