Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
7Fjell Entreprenør As
Juridisk navn:  7Fjell Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95176444
Åsane Senter 39 Åsane Senter 39 Fax:
5116 Ulset 5116 Ulset
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 912102262
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 6/13/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjons-Partner AS
Regnskapsfører: Edb & Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.85%
Resultat  
  
1231.05%
Egenkapital  
  
47.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 69.054.000 57.142.000 35.354.000 39.095.000 38.794.000
Resultat: 4.073.000 306.000 1.910.000 3.264.000 3.460.000
Egenkapital: 9.718.000 6.593.000 6.370.000 4.946.000 2.629.000
Regnskap for  7Fjell Entreprenør As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 69.054.000 57.142.000 35.354.000 39.095.000 38.794.000
Driftskostnader -64.888.000 -56.711.000 -33.289.000 -35.860.000 -35.373.000
Driftsresultat 4.167.000 431.000 2.065.000 3.236.000 3.422.000
Finansinntekter 69.000 60.000 51.000 43.000 38.000
Finanskostnader -162.000 -185.000 -206.000 -15.000 0
Finans -93.000 -125.000 -155.000 28.000 38.000
Resultat før skatt 4.073.000 306.000 1.910.000 3.264.000 3.460.000
Skattekostnad -947.000 -83.000 -487.000 -947.000 -944.000
Årsresultat 3.126.000 223.000 1.423.000 2.317.000 2.516.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.756.000 1.307.000 192.000 625.000 561.000
Sum omløpsmidler 30.501.000 12.463.000 14.588.000 16.632.000 14.833.000
Sum eiendeler 33.257.000 13.770.000 14.780.000 17.257.000 15.394.000
Sum opptjent egenkapital 9.618.000 6.493.000 6.270.000 4.846.000 2.529.000
Sum egenkapital 9.718.000 6.593.000 6.370.000 4.946.000 2.629.000
Sum langsiktig gjeld 525.000 23.000 29.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.014.000 7.154.000 8.382.000 12.311.000 12.765.000
Sum gjeld og egenkapital 33.257.000 13.770.000 14.781.000 17.257.000 15.394.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 69.054.000 57.142.000 35.354.000 39.067.000 38.505.000
Andre inntekter 0 0 0 28.000 289.000
Driftsinntekter 69.054.000 57.142.000 35.354.000 39.095.000 38.794.000
Varekostnad -56.217.000 -48.792.000 -27.981.000 -29.389.000 -29.239.000
Lønninger -6.600.000 -5.394.000 -5.052.000 -4.982.000 -2.786.000
Avskrivning -21.000 -7.000 -21.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.050.000 -1.918.000 -835.000 -1.472.000 -3.331.000
Driftskostnader -64.888.000 -56.711.000 -33.289.000 -35.860.000 -35.373.000
Driftsresultat 4.167.000 431.000 2.065.000 3.236.000 3.422.000
Finansinntekter 69.000 60.000 51.000 43.000 38.000
Finanskostnader -162.000 -185.000 -206.000 -15.000 0
Finans -93.000 -125.000 -155.000 28.000 38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.126.000 223.000 1.423.000 2.317.000 2.516.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 458.000 479.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 205.000 21.000 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 5.000 10.000 16.000 32.000
Sum varige driftsmidler 247.000 26.000 10.000 16.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.510.000 1.281.000 182.000 152.000 49.000
Sum anleggsmidler 2.756.000 1.307.000 192.000 625.000 561.000
Varebeholdning 0 0 600.000 0 0
Kundefordringer 15.082.000 6.580.000 8.332.000 9.384.000 11.420.000
Andre fordringer 83.000 317.000 198.000 0 650.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.336.000 5.567.000 5.459.000 7.248.000 2.763.000
Sum omløpsmidler 30.501.000 12.463.000 14.588.000 16.632.000 14.833.000
Sum eiendeler 33.257.000 13.770.000 14.780.000 17.257.000 15.394.000
Sum opptjent egenkapital 9.618.000 6.493.000 6.270.000 4.846.000 2.529.000
Sum egenkapital 9.718.000 6.593.000 6.370.000 4.946.000 2.629.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.000 23.000 29.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 525.000 23.000 29.000 0 0
Leverandørgjeld 14.820.000 4.863.000 5.583.000 7.999.000 10.855.000
Betalbar skatt 945.000 89.000 0 925.000 1.426.000
Skyldig offentlige avgifter 2.779.000 442.000 870.000 1.479.000 197.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.470.000 1.761.000 1.929.000 1.907.000 286.000
Sum kortsiktig gjeld 23.014.000 7.154.000 8.382.000 12.311.000 12.765.000
Sum gjeld og egenkapital 33.257.000 13.770.000 14.781.000 17.257.000 15.394.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.487.000 5.309.000 6.206.000 4.321.000 2.068.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.7 1.7 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.7 1.7 1.4 1.2
Soliditet 29.2 47.9 43.1 28.7 17.1
Resultatgrad 6 0.8 5.8 8.3 8.8
Rentedekningsgrad 25.7 2.3 1 218.6
Gjeldsgrad 2.4 1.1 1.3 2.5 4.9
Total kapitalrentabilitet 12.7 3.6 14.3 19.0 22.5
Signatur
18.05.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
18.05.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex