Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
7Fjell Entreprenør As
Juridisk navn:  7Fjell Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95176444
Åsane Senter 39 Åsane Senter 39 Fax:
5116 Ulset 5116 Ulset
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 912102262
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 6/13/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjons-Partner AS
Regnskapsfører: Edb & Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
60.85%
Resultat  
  
-85.83%
Egenkapital  
  
4.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 111.071.000 69.054.000 57.142.000 35.354.000 39.095.000
Resultat: 577.000 4.073.000 306.000 1.910.000 3.264.000
Egenkapital: 10.156.000 9.718.000 6.593.000 6.370.000 4.946.000
Regnskap for  7Fjell Entreprenør As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 111.071.000 69.054.000 57.142.000 35.354.000 39.095.000
Driftskostnader -110.474.000 -64.888.000 -56.711.000 -33.289.000 -35.860.000
Driftsresultat 597.000 4.167.000 431.000 2.065.000 3.236.000
Finansinntekter 101.000 69.000 60.000 51.000 43.000
Finanskostnader -121.000 -162.000 -185.000 -206.000 -15.000
Finans -20.000 -93.000 -125.000 -155.000 28.000
Resultat før skatt 577.000 4.073.000 306.000 1.910.000 3.264.000
Skattekostnad -139.000 -947.000 -83.000 -487.000 -947.000
Årsresultat 437.000 3.126.000 223.000 1.423.000 2.317.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.778.000 2.756.000 1.307.000 192.000 625.000
Sum omløpsmidler 26.516.000 30.501.000 12.463.000 14.588.000 16.632.000
Sum eiendeler 29.294.000 33.257.000 13.770.000 14.780.000 17.257.000
Sum opptjent egenkapital 10.056.000 9.618.000 6.493.000 6.270.000 4.846.000
Sum egenkapital 10.156.000 9.718.000 6.593.000 6.370.000 4.946.000
Sum langsiktig gjeld 527.000 525.000 23.000 29.000 0
Sum kortsiktig gjeld 18.612.000 23.014.000 7.154.000 8.382.000 12.311.000
Sum gjeld og egenkapital 29.295.000 33.257.000 13.770.000 14.781.000 17.257.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 109.071.000 69.054.000 57.142.000 35.354.000 39.067.000
Andre inntekter 2.000.000 0 0 0 28.000
Driftsinntekter 111.071.000 69.054.000 57.142.000 35.354.000 39.095.000
Varekostnad -97.015.000 -56.217.000 -48.792.000 -27.981.000 -29.389.000
Lønninger -10.091.000 -6.600.000 -5.394.000 -5.052.000 -4.982.000
Avskrivning -50.000 -21.000 -7.000 -21.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.318.000 -2.050.000 -1.918.000 -835.000 -1.472.000
Driftskostnader -110.474.000 -64.888.000 -56.711.000 -33.289.000 -35.860.000
Driftsresultat 597.000 4.167.000 431.000 2.065.000 3.236.000
Finansinntekter 101.000 69.000 60.000 51.000 43.000
Finanskostnader -121.000 -162.000 -185.000 -206.000 -15.000
Finans -20.000 -93.000 -125.000 -155.000 28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 437.000 3.126.000 223.000 1.423.000 2.317.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 458.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 174.000 205.000 21.000 0 0
Driftsløsøre 112.000 42.000 5.000 10.000 16.000
Sum varige driftsmidler 286.000 247.000 26.000 10.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.492.000 2.510.000 1.281.000 182.000 152.000
Sum anleggsmidler 2.778.000 2.756.000 1.307.000 192.000 625.000
Varebeholdning 0 0 0 600.000 0
Kundefordringer 21.880.000 15.082.000 6.580.000 8.332.000 9.384.000
Andre fordringer 390.000 83.000 317.000 198.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.246.000 15.336.000 5.567.000 5.459.000 7.248.000
Sum omløpsmidler 26.516.000 30.501.000 12.463.000 14.588.000 16.632.000
Sum eiendeler 29.294.000 33.257.000 13.770.000 14.780.000 17.257.000
Sum opptjent egenkapital 10.056.000 9.618.000 6.493.000 6.270.000 4.846.000
Sum egenkapital 10.156.000 9.718.000 6.593.000 6.370.000 4.946.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.000 25.000 23.000 29.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 527.000 525.000 23.000 29.000 0
Leverandørgjeld 16.727.000 14.820.000 4.863.000 5.583.000 7.999.000
Betalbar skatt 138.000 945.000 89.000 0 925.000
Skyldig offentlige avgifter 622.000 2.779.000 442.000 870.000 1.479.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.124.000 4.470.000 1.761.000 1.929.000 1.907.000
Sum kortsiktig gjeld 18.612.000 23.014.000 7.154.000 8.382.000 12.311.000
Sum gjeld og egenkapital 29.295.000 33.257.000 13.770.000 14.781.000 17.257.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.904.000 7.487.000 5.309.000 6.206.000 4.321.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.7 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.7 1.7 1.4
Soliditet 34.7 29.2 47.9 43.1 28.7
Resultatgrad 0.5 6 0.8 5.8 8.3
Rentedekningsgrad 4.9 25.7 2.3 1 218.6
Gjeldsgrad 1.9 2.4 1.1 1.3 2.5
Total kapitalrentabilitet 2.4 12.7 3.6 14.3 19.0
Signatur
18.05.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
18.05.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex