Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
7Fjell Ventures As
Juridisk navn:  7Fjell Ventures As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Webhuset As Postboks 610 Sentrum Nygårdsgaten 114 Fax:
5806 Bergen 5008 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 989079417
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 11/21/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Forum Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
547.92%
Egenkapital  
  
110.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 14.980.000 2.312.000 3.290.000 2.395.000 3.523.000
Egenkapital: 24.810.000 11.772.000 10.085.000 7.296.000 4.900.000
Regnskap for  7Fjell Ventures As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -35.000 -13.000 -15.000 -1.000 0
Driftsresultat -35.000 -13.000 -15.000 -1.000 0
Finansinntekter 21.457.000 2.456.000 3.393.000 2.396.000 3.523.000
Finanskostnader -6.443.000 -131.000 -88.000 0 0
Finans 15.014.000 2.325.000 3.305.000 2.396.000 3.523.000
Resultat før skatt 14.980.000 2.312.000 3.290.000 2.395.000 3.523.000
Skattekostnad -53.000 0 0 0 0
Årsresultat 14.927.000 2.312.000 3.290.000 2.395.000 3.523.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.240.000 3.840.000 3.325.000 4.316.000 1.183.000
Sum omløpsmidler 32.211.000 15.772.000 9.908.000 2.981.000 3.719.000
Sum eiendeler 36.451.000 19.612.000 13.233.000 7.297.000 4.902.000
Sum opptjent egenkapital 24.410.000 11.372.000 9.685.000 6.896.000 4.500.000
Sum egenkapital 24.810.000 11.772.000 10.085.000 7.296.000 4.900.000
Sum langsiktig gjeld 1.730.000 2.531.000 2.546.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.910.000 5.308.000 601.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 36.450.000 19.611.000 13.232.000 7.297.000 4.901.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -13.000 -15.000 -1.000 0
Driftskostnader -35.000 -13.000 -15.000 -1.000 0
Driftsresultat -35.000 -13.000 -15.000 -1.000 0
Finansinntekter 21.457.000 2.456.000 3.393.000 2.396.000 3.523.000
Finanskostnader -6.443.000 -131.000 -88.000 0 0
Finans 15.014.000 2.325.000 3.305.000 2.396.000 3.523.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -500.000 0 0
Årsresultat 14.927.000 2.312.000 3.290.000 2.395.000 3.523.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 13.000 13.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.228.000 3.828.000 3.313.000 4.316.000 1.183.000
Sum anleggsmidler 4.240.000 3.840.000 3.325.000 4.316.000 1.183.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.935.000 1.572.000 2.065.000 2.342.000 2.415.000
Sum investeringer 29.225.000 14.124.000 7.702.000 0 0
Kasse, bank 50.000 76.000 141.000 639.000 1.304.000
Sum omløpsmidler 32.211.000 15.772.000 9.908.000 2.981.000 3.719.000
Sum eiendeler 36.451.000 19.612.000 13.233.000 7.297.000 4.902.000
Sum opptjent egenkapital 24.410.000 11.372.000 9.685.000 6.896.000 4.500.000
Sum egenkapital 24.810.000 11.772.000 10.085.000 7.296.000 4.900.000
Sum avsetninger til forpliktelser 31.000 31.000 31.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.730.000 2.531.000 2.546.000 0 0
Leverandørgjeld 9.265.000 4.615.000 0 0 0
Betalbar skatt 53.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 593.000 694.000 101.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 9.910.000 5.308.000 601.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 36.450.000 19.611.000 13.232.000 7.297.000 4.901.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.301.000 10.464.000 9.307.000 2.980.000 3.718.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3 16.5 2981.0 3719.0
Likviditetsgrad 2 3.3 3 16.5 2981.1 3719.1
Soliditet 68.1 6 76.2 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.3 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 58.8 12.5 25.5 32.8 71.9
Signatur
01.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex