Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
7Fjell Ventures As
Juridisk navn:  7Fjell Ventures As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Webhuset As Postboks 610 Sentrum Nygårdsgaten 114 Fax:
5806 Bergen 5008 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989079417
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 11/21/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Forum Revisjon As
Regnskapsfører: Nordnes Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-94.92%
Egenkapital  
  
-2.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 761.000 14.980.000 2.312.000 3.290.000 2.395.000
Egenkapital: 24.247.000 24.810.000 11.772.000 10.085.000 7.296.000
Regnskap for  7Fjell Ventures As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -64.000 -35.000 -13.000 -15.000 -1.000
Driftsresultat -64.000 -35.000 -13.000 -15.000 -1.000
Finansinntekter 11.911.000 21.457.000 2.456.000 3.393.000 2.396.000
Finanskostnader -11.086.000 -6.443.000 -131.000 -88.000 0
Finans 825.000 15.014.000 2.325.000 3.305.000 2.396.000
Resultat før skatt 761.000 14.980.000 2.312.000 3.290.000 2.395.000
Skattekostnad 0 -53.000 0 0 0
Årsresultat 761.000 14.927.000 2.312.000 3.290.000 2.395.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.832.000 4.240.000 3.840.000 3.325.000 4.316.000
Sum omløpsmidler 30.433.000 32.211.000 15.772.000 9.908.000 2.981.000
Sum eiendeler 34.265.000 36.451.000 19.612.000 13.233.000 7.297.000
Sum opptjent egenkapital 23.847.000 24.410.000 11.372.000 9.685.000 6.896.000
Sum egenkapital 24.247.000 24.810.000 11.772.000 10.085.000 7.296.000
Sum langsiktig gjeld 897.000 1.730.000 2.531.000 2.546.000 0
Sum kortsiktig gjeld 9.121.000 9.910.000 5.308.000 601.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 34.265.000 36.450.000 19.611.000 13.232.000 7.297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -64.000 -35.000 -13.000 -15.000 -1.000
Driftskostnader -64.000 -35.000 -13.000 -15.000 -1.000
Driftsresultat -64.000 -35.000 -13.000 -15.000 -1.000
Finansinntekter 11.911.000 21.457.000 2.456.000 3.393.000 2.396.000
Finanskostnader -11.086.000 -6.443.000 -131.000 -88.000 0
Finans 825.000 15.014.000 2.325.000 3.305.000 2.396.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 -500.000 -500.000 0
Årsresultat 761.000 14.927.000 2.312.000 3.290.000 2.395.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 13.000 13.000 13.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.819.000 4.228.000 3.828.000 3.313.000 4.316.000
Sum anleggsmidler 3.832.000 4.240.000 3.840.000 3.325.000 4.316.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.538.000 2.935.000 1.572.000 2.065.000 2.342.000
Sum investeringer 28.331.000 29.225.000 14.124.000 7.702.000 0
Kasse, bank 565.000 50.000 76.000 141.000 639.000
Sum omløpsmidler 30.433.000 32.211.000 15.772.000 9.908.000 2.981.000
Sum eiendeler 34.265.000 36.451.000 19.612.000 13.233.000 7.297.000
Sum opptjent egenkapital 23.847.000 24.410.000 11.372.000 9.685.000 6.896.000
Sum egenkapital 24.247.000 24.810.000 11.772.000 10.085.000 7.296.000
Sum avsetninger til forpliktelser 31.000 31.000 31.000 31.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 897.000 1.730.000 2.531.000 2.546.000 0
Leverandørgjeld 9.088.000 9.265.000 4.615.000 0 0
Betalbar skatt 0 53.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 -500.000 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 593.000 694.000 101.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 9.121.000 9.910.000 5.308.000 601.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 34.265.000 36.450.000 19.611.000 13.232.000 7.297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.312.000 22.301.000 10.464.000 9.307.000 2.980.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.3 3 16.5 2981.0
Likviditetsgrad 2 3.3 3.3 3 16.5 2981.1
Soliditet 70.8 68.1 6 76.2 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.7 0.3 0.0
Total kapitalrentabilitet 34.6 58.8 12.5 25.5 32.8
Signatur
08.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex