7 Fjell Legesenter As
Juridisk navn:  7 Fjell Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57988777
Solheimsgaten 23 Solheimsgaten 23 Fax:
5054 Bergen 5054 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 914827671
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/7/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
560%
Egenkapital  
  
128.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.912.000 1.912.000 1.798.000 1.690.000 1.240.000
Resultat: 66.000 10.000 -16.000 -27.000 -45.000
Egenkapital: 14.000 -49.000 -58.000 -42.000 -4.000
Regnskap for  7 Fjell Legesenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.912.000 1.912.000 1.798.000 1.690.000 1.240.000
Driftskostnader -1.843.000 -1.903.000 -1.815.000 -1.718.000 -1.286.000
Driftsresultat 69.000 9.000 -17.000 -28.000 -45.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -4.000 0 0 0 0
Finans -3.000 1.000 1.000 1.000 0
Resultat før skatt 66.000 10.000 -16.000 -27.000 -45.000
Skattekostnad -3.000 0 0 -11.000 11.000
Årsresultat 63.000 10.000 -16.000 -38.000 -34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 28.000 66.000
Sum omløpsmidler 323.000 279.000 255.000 188.000 149.000
Sum eiendeler 323.000 279.000 255.000 216.000 215.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 -79.000 -88.000 -72.000 -34.000
Sum egenkapital 14.000 -49.000 -58.000 -42.000 -4.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 309.000 328.000 313.000 257.000 219.000
Sum gjeld og egenkapital 323.000 279.000 255.000 215.000 215.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.912.000 1.912.000 1.798.000 1.690.000 1.240.000
Driftsinntekter 1.912.000 1.912.000 1.798.000 1.690.000 1.240.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -865.000 -831.000 -795.000 -727.000 -547.000
Avskrivning 0 0 -28.000 -28.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -978.000 -1.072.000 -992.000 -963.000 -711.000
Driftskostnader -1.843.000 -1.903.000 -1.815.000 -1.718.000 -1.286.000
Driftsresultat 69.000 9.000 -17.000 -28.000 -45.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -4.000 0 0 0 0
Finans -3.000 1.000 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 63.000 10.000 -16.000 -38.000 -34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 11.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 28.000 55.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 28.000 55.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 28.000 66.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 7.000 13.000
Andre fordringer 19.000 29.000 21.000 7.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 304.000 250.000 233.000 173.000 129.000
Sum omløpsmidler 323.000 279.000 255.000 188.000 149.000
Sum eiendeler 323.000 279.000 255.000 216.000 215.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 -79.000 -88.000 -72.000 -34.000
Sum egenkapital 14.000 -49.000 -58.000 -42.000 -4.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 40.000 34.000 59.000 14.000 5.000
Betalbar skatt 3.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 36.000 38.000 35.000 39.000 25.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 230.000 256.000 219.000 204.000 189.000
Sum kortsiktig gjeld 309.000 328.000 313.000 257.000 219.000
Sum gjeld og egenkapital 323.000 279.000 255.000 215.000 215.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000 -49.000 -58.000 -69.000 -70.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 0.8 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 1 0.9 0.8 0.7 0.7
Soliditet 4.3 -17.6 -22.7 -19.5 -1.9
Resultatgrad 3.6 0.5 -0.9 -1.7 -3.6
Rentedekningsgrad 17.3
Gjeldsgrad 22.1 -6.7 -5.4 -6.1 -54.8
Total kapitalrentabilitet 21.7 3.6 -6.3 -12.6 -20.9
Signatur
13.02.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
13.02.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex