7fjell-utvikling As
Juridisk navn:  7fjell-utvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Svaneviksveien 75 Svaneviksveien 75 Fax:
5063 Bergen 5063 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 922329125
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/7/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bb Økonomi As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 2.453.000
Resultat: 61.000
Egenkapital: 72.000
Regnskap for  7fjell-utvikling As
Resultat 2019
Driftsinntekter 2.453.000
Driftskostnader -2.391.000
Driftsresultat 62.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt 61.000
Skattekostnad -13.000
Årsresultat 47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 182.000
Sum omløpsmidler 137.000
Sum eiendeler 319.000
Sum opptjent egenkapital 47.000
Sum egenkapital 72.000
Sum langsiktig gjeld 5.000
Sum kortsiktig gjeld 242.000
Sum gjeld og egenkapital 318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.453.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.453.000
Varekostnad -1.326.000
Lønninger -803.000
Avskrivning -7.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -255.000
Driftskostnader -2.391.000
Driftsresultat 62.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 142.000
Sum varige driftsmidler 142.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.000
Sum anleggsmidler 182.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 29.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 108.000
Sum omløpsmidler 137.000
Sum eiendeler 319.000
Sum opptjent egenkapital 47.000
Sum egenkapital 72.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 5.000
Leverandørgjeld 99.000
Betalbar skatt 8.000
Skyldig offentlige avgifter 66.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 69.000
Sum kortsiktig gjeld 242.000
Sum gjeld og egenkapital 318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -105.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet 22.6
Resultatgrad 2.5
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad 3.4
Total kapitalrentabilitet 19.4
Signatur
05.03.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex