Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
A-Across AS
Juridisk navn:  A-Across AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73979294
C/O Kåre Olsson Sjølystveien 94 Sjølystvegen 94 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 989192671
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 -7.000 -7.000 -7.000
Egenkapital: 66.000 66.000 66.000 72.000 79.000
Regnskap for  A-Across AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 -5.000 -7.000
Driftsresultat 0 0 0 -5.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -6.000 -1.000 0
Finans 0 0 -6.000 -1.000 0
Resultat før skatt 0 0 -7.000 -7.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -7.000 -7.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 -21.000
Sum egenkapital 66.000 66.000 66.000 72.000 79.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 31.000 31.000 25.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -5.000 -7.000
Driftskostnader 0 0 0 -5.000 -7.000
Driftsresultat 0 0 0 -5.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -6.000 -1.000 0
Finans 0 0 -6.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -7.000 -7.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000
Sum anleggsmidler 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 -21.000
Sum egenkapital 66.000 66.000 66.000 72.000 79.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 31.000 31.000 25.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 31.000 31.000 25.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -31.000 -31.000 -31.000 -25.000 -18.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet 6 6 6 74.2 81.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 -5.0
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 -5.2 -7.2
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex