A-Consulting Ans
Juridisk navn:  A-Consulting Ans
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90858240
Åsfaret 12 Åsfaret 12 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 987773820
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/20/2004
Foretakstype: ANS
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 478.000 474.000 547.000 283.000
Resultat: 0 2.000 25.000 223.000 53.000
Egenkapital: 0 503.000 960.000 1.806.000 3.299.000
Regnskap for  A-Consulting Ans
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 478.000 474.000 547.000 283.000
Driftskostnader 0 -480.000 -467.000 -390.000 -353.000
Driftsresultat 0 -2.000 8.000 157.000 -70.000
Finansinntekter 0 3.000 18.000 67.000 123.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 3.000 18.000 67.000 123.000
Resultat før skatt 0 2.000 25.000 223.000 53.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 2.000 25.000 223.000 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 237.000 275.000 341.000 425.000
Sum omløpsmidler 0 375.000 791.000 1.586.000 2.925.000
Sum eiendeler 0 612.000 1.066.000 1.927.000 3.350.000
Sum opptjent egenkapital 0 503.000 960.000 1.806.000 3.299.000
Sum egenkapital 0 503.000 960.000 1.806.000 3.299.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 109.000 106.000 121.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 0 612.000 1.066.000 1.927.000 3.349.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 478.000 474.000 547.000 283.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 478.000 474.000 547.000 283.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -190.000 -190.000 -100.000 0
Avskrivning 0 -30.000 -67.000 -83.000 -104.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -260.000 -210.000 -207.000 -249.000
Driftskostnader 0 -480.000 -467.000 -390.000 -353.000
Driftsresultat 0 -2.000 8.000 157.000 -70.000
Finansinntekter 0 3.000 18.000 67.000 123.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 3.000 18.000 67.000 123.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 2.000 25.000 223.000 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 237.000 267.000 334.000 417.000
Sum varige driftsmidler 0 237.000 267.000 334.000 417.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 8.000 8.000 8.000
Sum anleggsmidler 0 237.000 275.000 341.000 425.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 85.000 86.000 0
Andre fordringer 0 8.000 7.000 7.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 368.000 699.000 1.493.000 2.918.000
Sum omløpsmidler 0 375.000 791.000 1.586.000 2.925.000
Sum eiendeler 0 612.000 1.066.000 1.927.000 3.350.000
Sum opptjent egenkapital 0 503.000 960.000 1.806.000 3.299.000
Sum egenkapital 0 503.000 960.000 1.806.000 3.299.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 109.000 106.000 121.000 50.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 109.000 106.000 121.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 0 612.000 1.066.000 1.927.000 3.349.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 266.000 685.000 1.465.000 2.875.000
Likviditetsgrad 1 3.4 7.5 13.1 58.5
Likviditetsgrad 2 0 3.4 7.5 13.2 58.6
Soliditet 82.2 90.1 93.7 98.5
Resultatgrad -0.4 1.7 28.7 -24.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.2 2.4 11.6 1.6
Signatur
31.10.2013
HANS CHRISTIAN AXELSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex