Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
A-Fish AS
Juridisk navn:  A-Fish AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
Alfabygget Alfabygget Fax: 56181003
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 985856222
Aksjekapital: 2.200.000 NOK
Etableringsdato: 6/12/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
21.09%
Egenkapital  
  
-2.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.729.000 -2.191.000 -1.669.000 795.000 -21.629.000
Egenkapital: 95.236.000 97.502.000 548.758.000 550.963.000 579.483.000
Regnskap for  A-Fish AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -82.000 -242.000 -69.000 -84.000 -68.000
Driftsresultat -82.000 -242.000 -69.000 -84.000 -68.000
Finansinntekter 108.000 30.000 260.000 2.514.000 573.000
Finanskostnader -1.755.000 -1.979.000 -1.859.000 -1.635.000 -22.133.000
Finans -1.647.000 -1.949.000 -1.599.000 879.000 -21.560.000
Resultat før skatt -1.729.000 -2.191.000 -1.669.000 795.000 -21.629.000
Skattekostnad -537.000 -127.000 -537.000 -29.314.000 0
Årsresultat -2.266.000 -2.318.000 -2.205.000 -28.519.000 -21.629.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 153.160.000 154.816.000 603.079.000 601.059.000 628.320.000
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 4.000 2.010.000 75.000
Sum eiendeler 153.163.000 154.819.000 603.083.000 603.069.000 628.395.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 95.236.000 97.502.000 548.758.000 550.963.000 579.483.000
Sum langsiktig gjeld 57.892.000 57.316.000 54.300.000 52.087.000 48.901.000
Sum kortsiktig gjeld 34.000 0 25.000 18.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 153.162.000 154.818.000 603.083.000 603.068.000 628.396.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -82.000 -242.000 -69.000 -84.000 -68.000
Driftskostnader -82.000 -242.000 -69.000 -84.000 -68.000
Driftsresultat -82.000 -242.000 -69.000 -84.000 -68.000
Finansinntekter 108.000 30.000 260.000 2.514.000 573.000
Finanskostnader -1.755.000 -1.979.000 -1.859.000 -1.635.000 -22.133.000
Finans -1.647.000 -1.949.000 -1.599.000 879.000 -21.560.000
Konsernbidrag 0 1.296.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.266.000 -2.318.000 -2.205.000 -28.519.000 -21.629.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.807.000 12.344.000 12.880.000 13.417.000 42.732.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 141.353.000 142.472.000 590.198.000 587.641.000 585.589.000
Sum anleggsmidler 153.160.000 154.816.000 603.079.000 601.059.000 628.320.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 3.000 4.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 6.000 6.000
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 4.000 2.010.000 75.000
Sum eiendeler 153.163.000 154.819.000 603.083.000 603.069.000 628.395.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 95.236.000 97.502.000 548.758.000 550.963.000 579.483.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 57.892.000 57.316.000 54.300.000 52.087.000 48.901.000
Leverandørgjeld 34.000 0 25.000 18.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34.000 0 25.000 18.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 153.162.000 154.818.000 603.083.000 603.068.000 628.396.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -31.000 3.000 -21.000 1.992.000 63.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 111.7 6.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.2 111.7 6.3
Soliditet 62.2 6 9 91.4 92.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 1.5 0.0
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0 -0.1 0 0.4 0.1
Signatur
06.05.2010
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex