Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
A-Team Konsulentselskap AS
Juridisk navn:  A-Team Konsulentselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90262238
Aasgaarden 3A Edvard Munchs gate 30C Aasgaarden 3A Edvard Munchs gate 30C Fax:
3179 Åsgårdstrand 3179 Åsgårdstrand
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 990701741
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/11/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Firmakompetanse As
Utvikling:
Omsetning  
  
47.76%
Resultat  
  
22.81%
Egenkapital  
  
225.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 362.000 245.000 219.000 471.000 685.000
Resultat: 70.000 57.000 64.000 -35.000 -112.000
Egenkapital: 39.000 -31.000 -87.000 -151.000 -117.000
Regnskap for  A-Team Konsulentselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 362.000 245.000 219.000 471.000 685.000
Driftskostnader -232.000 -188.000 -155.000 -506.000 -797.000
Driftsresultat 130.000 57.000 65.000 -34.000 -113.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -60.000 0 0 0 0
Finans -60.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 70.000 57.000 64.000 -35.000 -112.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 57.000 64.000 -35.000 -112.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.000 60.000 60.000 0 0
Sum omløpsmidler 120.000 110.000 154.000 76.000 171.000
Sum eiendeler 146.000 170.000 214.000 76.000 171.000
Sum opptjent egenkapital -461.000 -531.000 -587.000 -651.000 -617.000
Sum egenkapital 39.000 -31.000 -87.000 -151.000 -117.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 107.000 200.000 301.000 227.000 288.000
Sum gjeld og egenkapital 146.000 169.000 214.000 76.000 171.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 362.000 245.000 142.000 471.000 685.000
Andre inntekter 0 0 77.000 0 0
Driftsinntekter 362.000 245.000 219.000 471.000 685.000
Varekostnad 0 0 0 -41.000 -62.000
Lønninger -18.000 -1.000 -12.000 -174.000 -442.000
Avskrivning -4.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -210.000 -187.000 -143.000 -291.000 -293.000
Driftskostnader -232.000 -188.000 -155.000 -506.000 -797.000
Driftsresultat 130.000 57.000 65.000 -34.000 -113.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -60.000 0 0 0 0
Finans -60.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 57.000 64.000 -35.000 -112.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 20.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 60.000 60.000 0 0
Sum anleggsmidler 26.000 60.000 60.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 103.000 99.000 82.000 40.000 42.000
Andre fordringer 3.000 9.000 5.000 30.000 60.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.000 2.000 67.000 6.000 69.000
Sum omløpsmidler 120.000 110.000 154.000 76.000 171.000
Sum eiendeler 146.000 170.000 214.000 76.000 171.000
Sum opptjent egenkapital -461.000 -531.000 -587.000 -651.000 -617.000
Sum egenkapital 39.000 -31.000 -87.000 -151.000 -117.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 4.000 0 6.000 75.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 18.000 3.000 70.000 148.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 101.000 179.000 298.000 151.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 107.000 200.000 301.000 227.000 288.000
Sum gjeld og egenkapital 146.000 169.000 214.000 76.000 171.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.000 -90.000 -147.000 -151.000 -117.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.6 0.5 0.3 0.6
Likviditetsgrad 2 1.1 0.6 0.5 0.3 0.6
Soliditet 26.7 -18.3 -40.7 -198.7 -68.4
Resultatgrad 35.9 23.3 29.7 -7.2 -16.5
Rentedekningsgrad 2.2
Gjeldsgrad 2.7 -6.5 -3.5 -1.5 -2.5
Total kapitalrentabilitet 8 33.7 30.4 -44.7 -66.1
Signatur
30.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
30.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex