Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
A-Z Byggefirma
Juridisk navn:  A-Z Byggefirma
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96726622
Tårnvegen 16 Tårnvegen 16 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 999047904
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/24/2012
Foretakstype: NUF
Revisor: Eolus Vind Ab
Hovedpunkter i regnskapet
2012
Omsetning: 125.000
Resultat: -20.000
Egenkapital: -20.000
Regnskap for  A-Z Byggefirma
Resultat 2012
Driftsinntekter 125.000
Driftskostnader -145.000
Driftsresultat -20.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -20.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 33.000
Sum eiendeler 33.000
Sum opptjent egenkapital -20.000
Sum egenkapital -20.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 53.000
Sum gjeld og egenkapital 33.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 125.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 125.000
Varekostnad 0
Lønninger -74.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -71.000
Driftskostnader -145.000
Driftsresultat -20.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 33.000
Sum omløpsmidler 33.000
Sum eiendeler 33.000
Sum opptjent egenkapital -20.000
Sum egenkapital -20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 39.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000
Sum gjeld og egenkapital 33.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -20.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.7
Soliditet -60.6
Resultatgrad -16.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.6
Total kapitalrentabilitet -60.6
Signatur
12.09.2013
AURIMAS ZEMAITIS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex