Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
A-aa As
Juridisk navn:  A-aa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90747488
c/o Tore Bergfjord Hoslejordet 17 c/o Tore Bergfjord Hoslejordet 17 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 815971272
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/28/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
466.67%
Egenkapital  
  
366.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 30.000 0 0 0 0
Resultat: 22.000 -6.000 -6.000 -3.000 -9.000
Egenkapital: 28.000 6.000 12.000 18.000 21.000
Regnskap for  A-aa As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 30.000 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -6.000 -6.000 -3.000 -9.000
Driftsresultat 22.000 -6.000 -6.000 -3.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 22.000 -6.000 -6.000 -3.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 22.000 -6.000 -6.000 -3.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 35.000 6.000 12.000 19.000 21.000
Sum eiendeler 35.000 6.000 12.000 19.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -2.000 -24.000 -18.000 -12.000 -9.000
Sum egenkapital 28.000 6.000 12.000 18.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 0 0 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 35.000 6.000 12.000 19.000 21.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 30.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -6.000 -6.000 -3.000 -9.000
Driftskostnader -8.000 -6.000 -6.000 -3.000 -9.000
Driftsresultat 22.000 -6.000 -6.000 -3.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 22.000 -6.000 -6.000 -3.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 35.000 6.000 12.000 19.000 21.000
Sum omløpsmidler 35.000 6.000 12.000 19.000 21.000
Sum eiendeler 35.000 6.000 12.000 19.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -2.000 -24.000 -18.000 -12.000 -9.000
Sum egenkapital 28.000 6.000 12.000 18.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 0 0 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 35.000 6.000 12.000 19.000 21.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.000 6.000 12.000 18.000 21.000
Likviditetsgrad 1 5 1
Likviditetsgrad 2 5 0 0 1 0.0
Soliditet 8 1 1 94.7 100.0
Resultatgrad 73.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 62.9 -15.8 -42.9
Signatur
25.09.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.09.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex