Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
A-aa As
Juridisk navn:  A-aa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90747488
C/O Tore Bergfjord Hoslejordet 17 C/O Tore Bergfjord Hoslejordet 17 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 815971272
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/28/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-50%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -6.000 -6.000 -3.000 -9.000
Egenkapital: 6.000 12.000 18.000 21.000
Regnskap for  A-aa As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -6.000 -3.000 -9.000
Driftsresultat -6.000 -6.000 -3.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -6.000 -6.000 -3.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -6.000 -3.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 6.000 12.000 19.000 21.000
Sum eiendeler 6.000 12.000 19.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -18.000 -12.000 -9.000
Sum egenkapital 6.000 12.000 18.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 6.000 12.000 19.000 21.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -6.000 -3.000 -9.000
Driftskostnader -6.000 -6.000 -3.000 -9.000
Driftsresultat -6.000 -6.000 -3.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -6.000 -3.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 12.000 19.000 21.000
Sum omløpsmidler 6.000 12.000 19.000 21.000
Sum eiendeler 6.000 12.000 19.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -18.000 -12.000 -9.000
Sum egenkapital 6.000 12.000 18.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 6.000 12.000 19.000 21.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.000 12.000 18.000 21.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 0 0 1 0.0
Soliditet 1 1 94.7 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -15.8 -42.9
Signatur
25.09.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.09.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex