Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
A-consultinghouse As
Juridisk navn:  A-consultinghouse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48046110
Værlebakken 19 Værlebakken 19 Fax: 69278901
1525 Moss 1525 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 998791952
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/25/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
324.19%
Resultat  
  
267.44%
Egenkapital  
  
29.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.841.000 434.000 27.000 1.258.000 3.613.000
Resultat: 474.000 129.000 -197.000 -13.000 1.437.000
Egenkapital: 1.594.000 1.229.000 1.200.000 1.497.000 1.709.000
Regnskap for  A-consultinghouse As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.841.000 434.000 27.000 1.258.000 3.613.000
Driftskostnader -1.367.000 -306.000 -224.000 -1.269.000 -2.173.000
Driftsresultat 473.000 129.000 -197.000 -10.000 1.440.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 -16.000
Finans 1.000 0 0 -2.000 -3.000
Resultat før skatt 474.000 129.000 -197.000 -13.000 1.437.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -390.000
Årsresultat 474.000 129.000 -197.000 -13.000 1.047.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum omløpsmidler 2.001.000 1.324.000 1.140.000 1.828.000 2.391.000
Sum eiendeler 2.021.000 1.344.000 1.160.000 1.848.000 2.411.000
Sum opptjent egenkapital 1.564.000 1.199.000 0 1.467.000 1.679.000
Sum egenkapital 1.594.000 1.229.000 1.200.000 1.497.000 1.709.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 426.000 114.000 -40.000 352.000 702.000
Sum gjeld og egenkapital 2.020.000 1.343.000 1.160.000 1.849.000 2.411.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.841.000 434.000 27.000 1.258.000 3.613.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.841.000 434.000 27.000 1.258.000 3.613.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -966.000 -127.000 -102.000 -913.000 -1.464.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -401.000 -179.000 -122.000 -356.000 -709.000
Driftskostnader -1.367.000 -306.000 -224.000 -1.269.000 -2.173.000
Driftsresultat 473.000 129.000 -197.000 -10.000 1.440.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 -16.000
Finans 1.000 0 0 -2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 474.000 129.000 -197.000 -13.000 1.047.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 515.000 703.000 551.000 1.042.000 317.000
Andre fordringer 36.000 36.000 36.000 83.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.450.000 584.000 553.000 703.000 2.048.000
Sum omløpsmidler 2.001.000 1.324.000 1.140.000 1.828.000 2.391.000
Sum eiendeler 2.021.000 1.344.000 1.160.000 1.848.000 2.411.000
Sum opptjent egenkapital 1.564.000 1.199.000 0 1.467.000 1.679.000
Sum egenkapital 1.594.000 1.229.000 1.200.000 1.497.000 1.709.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 4.000 5.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 390.000
Skyldig offentlige avgifter 407.000 100.000 -45.000 261.000 154.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 14.000 0 85.000 158.000
Sum kortsiktig gjeld 426.000 114.000 -40.000 352.000 702.000
Sum gjeld og egenkapital 2.020.000 1.343.000 1.160.000 1.849.000 2.411.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.575.000 1.210.000 1.180.000 1.476.000 1.689.000
Likviditetsgrad 1 4.7 11.6 -28.5 5.2 3.4
Likviditetsgrad 2 4.7 11.6 -28.5 5.2 3.5
Soliditet 78.9 91.5 103.4 8 70.9
Resultatgrad 25.7 29.7 -729.6 -0.8 39.9
Rentedekningsgrad -3.3 90.8
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 23.5 9.6 -0.5 60.3
Signatur
19.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex