Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
A1 Prima Regnskap AS
Juridisk navn:  A1 Prima Regnskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22323130
Professor Birkelands Vei 36 Professor Birkelands Vei 36 Fax: 22321065
1081 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 960031180
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/20/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.77%
Resultat  
  
105.02%
Egenkapital  
  
66.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.218.000 2.379.000 2.229.000 1.800.000 2.367.000
Resultat: 90.000 -1.794.000 284.000 522.000 354.000
Egenkapital: -37.000 -109.000 1.788.000 1.700.000 1.018.000
Regnskap for  A1 Prima Regnskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.218.000 2.379.000 2.229.000 1.800.000 2.367.000
Driftskostnader -2.120.000 -4.164.000 -1.945.000 -1.231.000 -2.003.000
Driftsresultat 98.000 -1.786.000 284.000 569.000 363.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -11.000 0 -47.000 -9.000
Finans -8.000 -9.000 0 -47.000 -9.000
Resultat før skatt 90.000 -1.794.000 284.000 522.000 354.000
Skattekostnad -18.000 -103.000 -196.000 -140.000 -94.000
Årsresultat 72.000 -1.898.000 88.000 381.000 260.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 3.214.000 2.923.000 2.212.000
Sum omløpsmidler 385.000 412.000 -728.000 -277.000 769.000
Sum eiendeler 385.000 412.000 2.486.000 2.646.000 2.981.000
Sum opptjent egenkapital -437.000 -509.000 1.388.000 1.300.000 918.000
Sum egenkapital -37.000 -109.000 1.788.000 1.700.000 1.018.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 422.000 522.000 698.000 946.000 1.963.000
Sum gjeld og egenkapital 385.000 413.000 2.486.000 2.646.000 2.981.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.218.000 2.341.000 2.228.000 1.800.000 2.367.000
Andre inntekter 0 38.000 1.000 0 0
Driftsinntekter 2.218.000 2.379.000 2.229.000 1.800.000 2.367.000
Varekostnad -4.000 0 0 -1.000 0
Lønninger -1.653.000 -1.321.000 -984.000 -801.000 -1.438.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -463.000 -2.843.000 -961.000 -429.000 -565.000
Driftskostnader -2.120.000 -4.164.000 -1.945.000 -1.231.000 -2.003.000
Driftsresultat 98.000 -1.786.000 284.000 569.000 363.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -11.000 0 -47.000 -9.000
Finans -8.000 -9.000 0 -47.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -937.000
Årsresultat 72.000 -1.898.000 88.000 381.000 260.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 3.214.000 2.923.000 2.212.000
Sum anleggsmidler 0 0 3.214.000 2.923.000 2.212.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 254.000 274.000 196.000 -383.000 -170.000
Andre fordringer 0 0 -1.000.000 9.000 934.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 131.000 139.000 76.000 96.000 5.000
Sum omløpsmidler 385.000 412.000 -728.000 -277.000 769.000
Sum eiendeler 385.000 412.000 2.486.000 2.646.000 2.981.000
Sum opptjent egenkapital -437.000 -509.000 1.388.000 1.300.000 918.000
Sum egenkapital -37.000 -109.000 1.788.000 1.700.000 1.018.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 52.000 14.000 20.000 64.000
Betalbar skatt 18.000 103.000 196.000 140.000 133.000
Skyldig offentlige avgifter 97.000 93.000 92.000 71.000 209.000
Utbytte 0 0 0 0 -937.000
Annen kortsiktig gjeld 303.000 274.000 397.000 714.000 620.000
Sum kortsiktig gjeld 422.000 522.000 698.000 946.000 1.963.000
Sum gjeld og egenkapital 385.000 413.000 2.486.000 2.646.000 2.981.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -37.000 -110.000 -1.426.000 -1.223.000 -1.194.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 -0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 -0.2 0.4
Soliditet -9.6 -26.4 71.9 64.2 34.1
Resultatgrad 4.4 -75.1 12.7 31.6 15.3
Rentedekningsgrad 12.3 -162.4 12.1 40.3
Gjeldsgrad -11.4 -4.8 0.4 0.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 25.5 11.4 21.5 12.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex