Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
A Capella AS
Juridisk navn:  A Capella AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99380379
Nadderudveien 79 Nadderudveien 79 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 988777773
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/4/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Tet Telemark As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.06%
Resultat  
  
1.59%
Egenkapital  
  
8.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.800.000 1.801.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Resultat: 3.389.000 3.336.000 3.038.000 2.619.000 2.573.000
Egenkapital: 2.687.000 2.472.000 2.956.000 4.049.000 3.613.000
Regnskap for  A Capella AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.800.000 1.801.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Driftskostnader -1.336.000 -1.368.000 -1.305.000 -1.265.000 -1.301.000
Driftsresultat 464.000 434.000 495.000 535.000 499.000
Finansinntekter 2.925.000 2.902.000 2.543.000 2.084.000 2.074.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.925.000 2.902.000 2.543.000 2.084.000 2.074.000
Resultat før skatt 3.389.000 3.336.000 3.038.000 2.619.000 2.573.000
Skattekostnad -174.000 -119.000 -141.000 -183.000 -177.000
Årsresultat 3.215.000 3.217.000 2.897.000 2.436.000 2.396.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.687.000 3.393.000 3.385.000 2.486.000 2.665.000
Sum omløpsmidler 3.657.000 2.984.000 2.895.000 4.054.000 3.429.000
Sum eiendeler 6.344.000 6.377.000 6.280.000 6.540.000 6.094.000
Sum opptjent egenkapital 2.587.000 2.372.000 2.856.000 3.949.000 3.513.000
Sum egenkapital 2.687.000 2.472.000 2.956.000 4.049.000 3.613.000
Sum langsiktig gjeld 21.000 0 3.000 16.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 3.636.000 3.904.000 3.321.000 2.475.000 2.464.000
Sum gjeld og egenkapital 6.344.000 6.376.000 6.280.000 6.540.000 6.093.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.800.000 1.801.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.800.000 1.801.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.161.000 -1.158.000 -1.156.000 -1.147.000 -1.158.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -175.000 -210.000 -149.000 -118.000 -143.000
Driftskostnader -1.336.000 -1.368.000 -1.305.000 -1.265.000 -1.301.000
Driftsresultat 464.000 434.000 495.000 535.000 499.000
Finansinntekter 2.925.000 2.902.000 2.543.000 2.084.000 2.074.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.925.000 2.902.000 2.543.000 2.084.000 2.074.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -3.500.000 -2.500.000 -2.000.000 -2.000.000
Årsresultat 3.215.000 3.217.000 2.897.000 2.436.000 2.396.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 6.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.687.000 3.387.000 3.385.000 2.486.000 2.665.000
Sum anleggsmidler 2.687.000 3.393.000 3.385.000 2.486.000 2.665.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 750.000
Andre fordringer 3.009.000 2.902.000 2.801.000 2.000.000 2.000.000
Sum investeringer 331.000 0 0 0 0
Kasse, bank 317.000 82.000 94.000 2.054.000 679.000
Sum omløpsmidler 3.657.000 2.984.000 2.895.000 4.054.000 3.429.000
Sum eiendeler 6.344.000 6.377.000 6.280.000 6.540.000 6.094.000
Sum opptjent egenkapital 2.587.000 2.372.000 2.856.000 3.949.000 3.513.000
Sum egenkapital 2.687.000 2.472.000 2.956.000 4.049.000 3.613.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.000 0 3.000 16.000 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.000 0 3.000 16.000 16.000
Leverandørgjeld 201.000 10.000 18.000 35.000 15.000
Betalbar skatt 148.000 128.000 154.000 183.000 177.000
Skyldig offentlige avgifter 184.000 163.000 166.000 154.000 168.000
Utbytte -3.000.000 -3.500.000 -2.500.000 -2.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 104.000 104.000 483.000 104.000 104.000
Sum kortsiktig gjeld 3.636.000 3.904.000 3.321.000 2.475.000 2.464.000
Sum gjeld og egenkapital 6.344.000 6.376.000 6.280.000 6.540.000 6.093.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000 -920.000 -426.000 1.579.000 965.000
Likviditetsgrad 1 1 0.8 0.9 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1 0.8 0.9 1.7 1.4
Soliditet 42.4 38.8 47.1 61.9 59.3
Resultatgrad 25.8 24.1 27.5 29.7 27.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 1.6 1.1 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 53.4 52.3 48.4 40.0 42.2
Signatur
13.02.2007
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
13.02.2007
DAGLIG LEDER ALENE STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex