Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
A Capella AS
Juridisk navn:  A Capella AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99380379
Nadderudveien 79 Nadderudveien 79 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 988777773
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/4/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-8.28%
Egenkapital  
  
13.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.801.000 1.800.000
Resultat: 3.012.000 3.284.000 3.389.000 3.336.000 3.038.000
Egenkapital: 3.278.000 2.889.000 2.687.000 2.472.000 2.956.000
Regnskap for  A Capella AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.801.000 1.800.000
Driftskostnader -1.890.000 -1.592.000 -1.336.000 -1.368.000 -1.305.000
Driftsresultat -90.000 209.000 464.000 434.000 495.000
Finansinntekter 3.103.000 3.089.000 2.925.000 2.902.000 2.543.000
Finanskostnader -1.000 -14.000 0 0 0
Finans 3.102.000 3.075.000 2.925.000 2.902.000 2.543.000
Resultat før skatt 3.012.000 3.284.000 3.389.000 3.336.000 3.038.000
Skattekostnad -23.000 -82.000 -174.000 -119.000 -141.000
Årsresultat 2.989.000 3.202.000 3.215.000 3.217.000 2.897.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.739.000 2.618.000 2.687.000 3.393.000 3.385.000
Sum omløpsmidler 3.538.000 3.721.000 3.657.000 2.984.000 2.895.000
Sum eiendeler 6.277.000 6.339.000 6.344.000 6.377.000 6.280.000
Sum opptjent egenkapital 3.178.000 2.789.000 2.587.000 2.372.000 2.856.000
Sum egenkapital 3.278.000 2.889.000 2.687.000 2.472.000 2.956.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 20.000 21.000 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 2.979.000 3.429.000 3.636.000 3.904.000 3.321.000
Sum gjeld og egenkapital 6.277.000 6.338.000 6.344.000 6.376.000 6.280.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.801.000 1.800.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.801.000 1.800.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.431.000 -1.247.000 -1.161.000 -1.158.000 -1.156.000
Avskrivning -13.000 -4.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -446.000 -341.000 -175.000 -210.000 -149.000
Driftskostnader -1.890.000 -1.592.000 -1.336.000 -1.368.000 -1.305.000
Driftsresultat -90.000 209.000 464.000 434.000 495.000
Finansinntekter 3.103.000 3.089.000 2.925.000 2.902.000 2.543.000
Finanskostnader -1.000 -14.000 0 0 0
Finans 3.102.000 3.075.000 2.925.000 2.902.000 2.543.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.600.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.500.000 -2.500.000
Årsresultat 2.989.000 3.202.000 3.215.000 3.217.000 2.897.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 6.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 13.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 13.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.739.000 2.605.000 2.687.000 3.387.000 3.385.000
Sum anleggsmidler 2.739.000 2.618.000 2.687.000 3.393.000 3.385.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.106.000 3.102.000 3.009.000 2.902.000 2.801.000
Sum investeringer 176.000 347.000 331.000 0 0
Kasse, bank 256.000 271.000 317.000 82.000 94.000
Sum omløpsmidler 3.538.000 3.721.000 3.657.000 2.984.000 2.895.000
Sum eiendeler 6.277.000 6.339.000 6.344.000 6.377.000 6.280.000
Sum opptjent egenkapital 3.178.000 2.789.000 2.587.000 2.372.000 2.856.000
Sum egenkapital 3.278.000 2.889.000 2.687.000 2.472.000 2.956.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 20.000 21.000 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.000 20.000 21.000 0 3.000
Leverandørgjeld 27.000 51.000 201.000 10.000 18.000
Betalbar skatt 23.000 82.000 148.000 128.000 154.000
Skyldig offentlige avgifter 202.000 185.000 184.000 163.000 166.000
Utbytte -2.600.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.500.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 127.000 111.000 104.000 104.000 483.000
Sum kortsiktig gjeld 2.979.000 3.429.000 3.636.000 3.904.000 3.321.000
Sum gjeld og egenkapital 6.277.000 6.338.000 6.344.000 6.376.000 6.280.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 559.000 292.000 21.000 -920.000 -426.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1 0.8 0.9
Soliditet 52.2 45.6 42.4 38.8 47.1
Resultatgrad 11.6 25.8 24.1 27.5
Rentedekningsgrad 14.9
Gjeldsgrad 0.9 1.2 1.4 1.6 1.1
Total kapitalrentabilitet 4 5 53.4 52.3 48.4
Signatur
12.06.2020
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
12.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE
STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex