Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
A Lyngstad Konsulenttjenester Aslaug Elisabeth Vikhagen Lyngstad
Juridisk navn:  A Lyngstad Konsulenttjenester Aslaug Elisabeth Vikhagen Lyngstad
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71218745
Bjørnstjerne Bjørnsons Veg 90B Bjørnstjerne Bjørnsons Veg 90B Fax:
6412 Molde 6412 Molde
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Molde
Org.nr: 982825148
Aksjekapital: -3 NOK
Etableringsdato: 1/11/2001
Foretakstype: ENK
Revisor: Be O
Utvikling:
Omsetning  
  
-20%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 4.000 5.000 28.000 98.000 139.000
Resultat: -1.000 0 10.000 92.000 131.000
Egenkapital: 0 0 0 92.000 -6.000
Regnskap for  A Lyngstad Konsulenttjenester Aslaug Elisabeth Vikhagen Lyngstad
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 4.000 5.000 28.000 98.000 139.000
Driftskostnader -5.000 -5.000 -18.000 -6.000 -8.000
Driftsresultat -1.000 0 10.000 92.000 131.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 0 10.000 92.000 131.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 0 10.000 92.000 131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 92.000 -6.000
Sum egenkapital 0 0 0 92.000 -6.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 3.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 95.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.000 5.000 28.000 98.000 139.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.000 5.000 28.000 98.000 139.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -18.000 -6.000 -8.000
Driftskostnader -5.000 -5.000 -18.000 -6.000 -8.000
Driftsresultat -1.000 0 10.000 92.000 131.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 0 10.000 92.000 131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 92.000 -6.000
Sum egenkapital 0 0 0 92.000 -6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 3.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 3.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 95.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 -3.000 -6.000
Likviditetsgrad 1 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Soliditet 96.8
Resultatgrad -25.0 0.0 35.7 93.9 94.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet 96.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex