A Og J Bjordal AS
Juridisk navn:  A Og J Bjordal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57710160
Bjordalsvegen 44 Bjordalsvegen 44 Fax:
5962 Bjordal 5962 Bjordal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Høyanger
Org.nr: 989757814
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/1/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Argo Revisjon Statsautorisert Revisor Stig Berge Strand
Regnskapsfører: Løbø Rekneskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
59.62%
Resultat  
  
80.06%
Egenkapital  
  
32.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.886.000 9.326.000 6.045.000 5.039.000 4.190.000
Resultat: 2.285.000 1.269.000 485.000 699.000 103.000
Egenkapital: 6.261.000 4.709.000 3.750.000 3.392.000 3.290.000
Regnskap for  A Og J Bjordal AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.886.000 9.326.000 6.045.000 5.039.000 4.190.000
Driftskostnader -12.596.000 -8.052.000 -5.550.000 -4.328.000 -4.060.000
Driftsresultat 2.289.000 1.274.000 494.000 712.000 129.000
Finansinntekter 11.000 9.000 9.000 5.000 3.000
Finanskostnader -15.000 -14.000 -18.000 -17.000 -28.000
Finans -4.000 -5.000 -9.000 -12.000 -25.000
Resultat før skatt 2.285.000 1.269.000 485.000 699.000 103.000
Skattekostnad -532.000 -311.000 -127.000 -197.000 -28.000
Årsresultat 1.753.000 958.000 358.000 503.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.240.000 934.000 1.445.000 2.018.000 1.939.000
Sum omløpsmidler 6.375.000 6.341.000 3.429.000 3.158.000 2.370.000
Sum eiendeler 8.615.000 7.275.000 4.874.000 5.176.000 4.309.000
Sum opptjent egenkapital 6.161.000 4.609.000 3.650.000 3.292.000 3.190.000
Sum egenkapital 6.261.000 4.709.000 3.750.000 3.392.000 3.290.000
Sum langsiktig gjeld 0 373.000 490.000 594.000 415.000
Sum kortsiktig gjeld 2.353.000 2.193.000 634.000 1.190.000 605.000
Sum gjeld og egenkapital 8.614.000 7.275.000 4.874.000 5.176.000 4.310.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.636.000 9.326.000 6.045.000 5.016.000 4.213.000
Andre inntekter 250.000 0 0 23.000 -23.000
Driftsinntekter 14.886.000 9.326.000 6.045.000 5.039.000 4.190.000
Varekostnad -1.785.000 -1.760.000 -1.443.000 -666.000 -473.000
Lønninger -4.622.000 -2.800.000 -1.456.000 -1.227.000 -1.169.000
Avskrivning -767.000 -528.000 -602.000 -721.000 -744.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.510.000 -3.081.000 -2.207.000 -1.714.000 -1.674.000
Driftskostnader -12.596.000 -8.052.000 -5.550.000 -4.328.000 -4.060.000
Driftsresultat 2.289.000 1.274.000 494.000 712.000 129.000
Finansinntekter 11.000 9.000 9.000 5.000 3.000
Finanskostnader -15.000 -14.000 -18.000 -17.000 -28.000
Finans -4.000 -5.000 -9.000 -12.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 -400.000 0
Årsresultat 1.753.000 958.000 358.000 503.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 144.000 147.000 129.000 100.000 75.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.077.000 750.000 1.206.000 1.736.000 1.609.000
Driftsløsøre 20.000 37.000 110.000 182.000 255.000
Sum varige driftsmidler 2.096.000 787.000 1.316.000 1.918.000 1.864.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.240.000 934.000 1.445.000 2.018.000 1.939.000
Varebeholdning 363.000 275.000 158.000 0 0
Kundefordringer 2.151.000 2.024.000 1.064.000 1.175.000 269.000
Andre fordringer 144.000 175.000 71.000 78.000 107.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.717.000 3.866.000 2.136.000 1.905.000 1.993.000
Sum omløpsmidler 6.375.000 6.341.000 3.429.000 3.158.000 2.370.000
Sum eiendeler 8.615.000 7.275.000 4.874.000 5.176.000 4.309.000
Sum opptjent egenkapital 6.161.000 4.609.000 3.650.000 3.292.000 3.190.000
Sum egenkapital 6.261.000 4.709.000 3.750.000 3.392.000 3.290.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 373.000 490.000 594.000 415.000
Leverandørgjeld 392.000 558.000 174.000 305.000 307.000
Betalbar skatt 529.000 329.000 156.000 222.000 53.000
Skyldig offentlige avgifter 646.000 844.000 118.000 81.000 85.000
Utbytte -200.000 0 0 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 586.000 463.000 186.000 182.000 160.000
Sum kortsiktig gjeld 2.353.000 2.193.000 634.000 1.190.000 605.000
Sum gjeld og egenkapital 8.614.000 7.275.000 4.874.000 5.176.000 4.310.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.022.000 4.148.000 2.795.000 1.968.000 1.765.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.9 5.4 2.7 3.9
Likviditetsgrad 2 2.6 2.8 5.2 2.7 4.0
Soliditet 72.7 64.7 76.9 65.5 76.3
Resultatgrad 15.4 13.7 8.2 14.1 3.1
Rentedekningsgrad 152.6 9 27.4 42.2 4.7
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.3 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 26.7 17.6 10.3 13.9 3.1
Signatur
23.05.2016
STYRELEIAR ÅLEINE. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.04.2016
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
PROKURA
BJORDAL JAN ARILD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex