Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
A.S.K. Productions As
Juridisk navn:  A.S.K. Productions As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bukta 39 Bukta 39 Fax:
3058 Solbergmoen 3058 Solbergmoen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 911721570
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/30/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.74%
Resultat  
  
62.93%
Egenkapital  
  
29.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.311.000 3.824.000 3.845.000 2.668.000 1.983.000
Resultat: 1.235.000 758.000 424.000 331.000 571.000
Egenkapital: 861.000 664.000 842.000 633.000 393.000
Regnskap for  A.S.K. Productions As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.311.000 3.824.000 3.845.000 2.668.000 1.983.000
Driftskostnader -3.062.000 -3.053.000 -3.405.000 -2.314.000 -1.389.000
Driftsresultat 1.249.000 772.000 439.000 354.000 593.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 1.000 0
Finanskostnader -14.000 -14.000 -20.000 -23.000 -23.000
Finans -13.000 -13.000 -16.000 -22.000 -23.000
Resultat før skatt 1.235.000 758.000 424.000 331.000 571.000
Skattekostnad -288.000 -186.000 -106.000 -91.000 -156.000
Årsresultat 947.000 573.000 318.000 241.000 415.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 154.000 291.000 440.000 573.000
Sum omløpsmidler 2.692.000 2.572.000 1.553.000 1.105.000 948.000
Sum eiendeler 2.735.000 2.726.000 1.844.000 1.545.000 1.521.000
Sum opptjent egenkapital 831.000 634.000 812.000 603.000 363.000
Sum egenkapital 861.000 664.000 842.000 633.000 393.000
Sum langsiktig gjeld 197.000 254.000 304.000 369.000 439.000
Sum kortsiktig gjeld 1.677.000 1.807.000 698.000 544.000 690.000
Sum gjeld og egenkapital 2.735.000 2.725.000 1.844.000 1.546.000 1.522.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.311.000 4.232.000 3.727.000 2.668.000 1.983.000
Andre inntekter 0 -407.000 118.000 0 0
Driftsinntekter 4.311.000 3.824.000 3.845.000 2.668.000 1.983.000
Varekostnad -12.000 -208.000 -495.000 0 -11.000
Lønninger -2.171.000 -2.100.000 -2.328.000 -1.782.000 -1.040.000
Avskrivning -126.000 -157.000 -157.000 -155.000 -149.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -753.000 -588.000 -425.000 -377.000 -189.000
Driftskostnader -3.062.000 -3.053.000 -3.405.000 -2.314.000 -1.389.000
Driftsresultat 1.249.000 772.000 439.000 354.000 593.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 1.000 0
Finanskostnader -14.000 -14.000 -20.000 -23.000 -23.000
Finans -13.000 -13.000 -16.000 -22.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -750.000 -750.000 -110.000 0 -150.000
Årsresultat 947.000 573.000 318.000 241.000 415.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 27.000 8.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 126.000 283.000 440.000 573.000
Sum varige driftsmidler 0 126.000 283.000 440.000 573.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 43.000 154.000 291.000 440.000 573.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.427.000 818.000 689.000 313.000 443.000
Andre fordringer 84.000 129.000 101.000 61.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.180.000 1.626.000 743.000 732.000 496.000
Sum omløpsmidler 2.692.000 2.572.000 1.553.000 1.105.000 948.000
Sum eiendeler 2.735.000 2.726.000 1.844.000 1.545.000 1.521.000
Sum opptjent egenkapital 831.000 634.000 812.000 603.000 363.000
Sum egenkapital 861.000 664.000 842.000 633.000 393.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 12.000 28.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 197.000 254.000 304.000 369.000 439.000
Leverandørgjeld -38.000 242.000 -22.000 6.000 10.000
Betalbar skatt 304.000 205.000 126.000 107.000 162.000
Skyldig offentlige avgifter 424.000 397.000 247.000 241.000 258.000
Utbytte -750.000 -750.000 -110.000 0 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 237.000 213.000 238.000 190.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 1.677.000 1.807.000 698.000 544.000 690.000
Sum gjeld og egenkapital 2.735.000 2.725.000 1.844.000 1.546.000 1.522.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.015.000 765.000 855.000 561.000 258.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 2.2 2.0 1.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 2.2 2.1 1.4
Soliditet 31.5 24.4 45.7 40.9 25.8
Resultatgrad 2 20.2 11.4 13.3 29.9
Rentedekningsgrad 89.2 55.1 21.9 15.4 25.8
Gjeldsgrad 2.2 3.1 1.2 1.4 2.9
Total kapitalrentabilitet 45.7 28.4 2 23.0 39.0
Signatur
18.10.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex