A W Arvesen Og Sønn AS
Juridisk navn:  A W Arvesen Og Sønn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22138503
Sondrevegen 1F Sondrevegen 1F Fax: 22371696
0378 Oslo 378 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 910288091
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/12/1975
Foretakstype: AS
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
54.16%
Resultat  
  
31300%
Egenkapital  
  
15.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.741.000 1.778.000 2.342.000 1.673.000 2.277.000
Resultat: 312.000 -1.000 202.000 -84.000 113.000
Egenkapital: 1.842.000 1.599.000 1.600.000 1.426.000 1.510.000
Regnskap for  A W Arvesen Og Sønn AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.741.000 1.778.000 2.342.000 1.673.000 2.277.000
Driftskostnader -2.436.000 -1.783.000 -2.145.000 -1.767.000 -2.196.000
Driftsresultat 304.000 -5.000 197.000 -93.000 81.000
Finansinntekter 8.000 4.000 5.000 9.000 32.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 8.000 4.000 5.000 9.000 32.000
Resultat før skatt 312.000 -1.000 202.000 -84.000 113.000
Skattekostnad -68.000 0 -28.000 0 -30.000
Årsresultat 243.000 -1.000 174.000 -84.000 82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.220.000 1.853.000 1.983.000 1.874.000 4.372.000
Sum eiendeler 2.220.000 1.853.000 1.983.000 1.874.000 4.372.000
Sum opptjent egenkapital 1.742.000 1.499.000 1.500.000 1.326.000 1.410.000
Sum egenkapital 1.842.000 1.599.000 1.600.000 1.426.000 1.510.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 378.000 254.000 383.000 449.000 2.861.000
Sum gjeld og egenkapital 2.220.000 1.853.000 1.983.000 1.875.000 4.371.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.741.000 1.778.000 2.342.000 1.673.000 2.277.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.741.000 1.778.000 2.342.000 1.673.000 2.277.000
Varekostnad -56.000 -20.000 -41.000 -34.000 -97.000
Lønninger -999.000 -1.037.000 -1.055.000 -1.022.000 -1.062.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.381.000 -726.000 -1.049.000 -711.000 -1.037.000
Driftskostnader -2.436.000 -1.783.000 -2.145.000 -1.767.000 -2.196.000
Driftsresultat 304.000 -5.000 197.000 -93.000 81.000
Finansinntekter 8.000 4.000 5.000 9.000 32.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 8.000 4.000 5.000 9.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -2.500.000
Årsresultat 243.000 -1.000 174.000 -84.000 82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 287.000 439.000 413.000 520.000 506.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.933.000 1.414.000 1.570.000 1.354.000 3.866.000
Sum omløpsmidler 2.220.000 1.853.000 1.983.000 1.874.000 4.372.000
Sum eiendeler 2.220.000 1.853.000 1.983.000 1.874.000 4.372.000
Sum opptjent egenkapital 1.742.000 1.499.000 1.500.000 1.326.000 1.410.000
Sum egenkapital 1.842.000 1.599.000 1.600.000 1.426.000 1.510.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 21.000 23.000 8.000 165.000 18.000
Betalbar skatt 68.000 0 28.000 0 30.000
Skyldig offentlige avgifter 189.000 133.000 250.000 200.000 231.000
Utbytte 0 0 0 0 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 99.000 98.000 98.000 84.000 2.581.000
Sum kortsiktig gjeld 378.000 254.000 383.000 449.000 2.861.000
Sum gjeld og egenkapital 2.220.000 1.853.000 1.983.000 1.875.000 4.371.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.842.000 1.599.000 1.600.000 1.425.000 1.511.000
Likviditetsgrad 1 5.9 7.3 5.2 4.2 1.5
Likviditetsgrad 2 5.9 7.3 5.2 4.2 1.6
Soliditet 8 86.3 80.7 76.1 34.5
Resultatgrad 11.1 -0.3 8.4 -5.6 3.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3 1.9
Total kapitalrentabilitet 14.1 -0.1 10.2 -4.5 2.6
Signatur
19.05.2008
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex