Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
A. Høvik Eiendom AS
Juridisk navn:  A. Høvik Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55540560
Ytrebygdsvegen 37 Ytrebygdsvegen 37 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 958901925
Aksjekapital: 9.050.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/1/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Arna Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.98%
Resultat  
  
-27.27%
Egenkapital  
  
4.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.772.000 8.949.000 8.601.000 8.412.000 8.895.000
Resultat: 864.000 1.188.000 1.474.000 -1.749.000 1.474.000
Egenkapital: 11.800.000 11.240.000 10.518.000 9.318.000 10.564.000
Regnskap for  A. Høvik Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.772.000 8.949.000 8.601.000 8.412.000 8.895.000
Driftskostnader -6.646.000 -6.438.000 -5.631.000 -8.262.000 -5.384.000
Driftsresultat 2.126.000 2.511.000 2.970.000 150.000 3.511.000
Finansinntekter 32.000 18.000 16.000 23.000 58.000
Finanskostnader -1.293.000 -1.341.000 -1.512.000 -1.922.000 -2.095.000
Finans -1.261.000 -1.323.000 -1.496.000 -1.899.000 -2.037.000
Resultat før skatt 864.000 1.188.000 1.474.000 -1.749.000 1.474.000
Skattekostnad -304.000 -67.000 -274.000 503.000 -232.000
Årsresultat 560.000 1.121.000 1.201.000 -1.246.000 1.242.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.510.000 57.059.000 57.558.000 58.584.000 60.639.000
Sum omløpsmidler 734.000 2.233.000 2.339.000 1.079.000 5.731.000
Sum eiendeler 56.244.000 59.292.000 59.897.000 59.663.000 66.370.000
Sum opptjent egenkapital 2.661.000 2.101.000 1.379.000 179.000 1.425.000
Sum egenkapital 11.800.000 11.240.000 10.518.000 9.318.000 10.564.000
Sum langsiktig gjeld 43.456.000 46.489.000 48.736.000 49.392.000 52.667.000
Sum kortsiktig gjeld 988.000 1.564.000 642.000 953.000 3.140.000
Sum gjeld og egenkapital 56.244.000 59.293.000 59.896.000 59.663.000 66.371.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 8.772.000 8.949.000 8.601.000 8.412.000 8.895.000
Driftsinntekter 8.772.000 8.949.000 8.601.000 8.412.000 8.895.000
Varekostnad -80.000 -321.000 -4.000 -4.000 -86.000
Lønninger -2.785.000 -2.493.000 -2.067.000 -2.041.000 -2.131.000
Avskrivning -1.164.000 -1.183.000 -1.211.000 -1.240.000 -1.257.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.617.000 -2.441.000 -2.349.000 -4.977.000 -1.910.000
Driftskostnader -6.646.000 -6.438.000 -5.631.000 -8.262.000 -5.384.000
Driftsresultat 2.126.000 2.511.000 2.970.000 150.000 3.511.000
Finansinntekter 32.000 18.000 16.000 23.000 58.000
Finanskostnader -1.293.000 -1.341.000 -1.512.000 -1.922.000 -2.095.000
Finans -1.261.000 -1.323.000 -1.496.000 -1.899.000 -2.037.000
Konsernbidrag 0 -399.000 0 0 -158.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.361.000
Årsresultat 560.000 1.121.000 1.201.000 -1.246.000 1.242.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 119.000 0 0 0
Fast eiendom 55.212.000 56.322.000 57.491.000 58.500.000 59.176.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 298.000 99.000 67.000 84.000 103.000
Sum varige driftsmidler 55.510.000 56.422.000 57.558.000 58.584.000 59.278.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 518.000 0 0 1.361.000
Sum anleggsmidler 55.510.000 57.059.000 57.558.000 58.584.000 60.639.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 301.000 332.000 273.000 637.000 930.000
Andre fordringer 88.000 146.000 4.000 205.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 331.000 1.756.000 2.062.000 238.000 4.573.000
Sum omløpsmidler 734.000 2.233.000 2.339.000 1.079.000 5.731.000
Sum eiendeler 56.244.000 59.292.000 59.897.000 59.663.000 66.370.000
Sum opptjent egenkapital 2.661.000 2.101.000 1.379.000 179.000 1.425.000
Sum egenkapital 11.800.000 11.240.000 10.518.000 9.318.000 10.564.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.027.000 1.909.000 1.841.000 1.568.000 2.071.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 504.000 4.000 5.000 158.000
Sum langsiktig gjeld 43.456.000 46.489.000 48.736.000 49.392.000 52.667.000
Leverandørgjeld 101.000 135.000 86.000 348.000 129.000
Betalbar skatt 67.000 0 0 0 267.000
Skyldig offentlige avgifter 242.000 312.000 169.000 134.000 272.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.361.000
Annen kortsiktig gjeld 577.000 614.000 382.000 466.000 954.000
Sum kortsiktig gjeld 988.000 1.564.000 642.000 953.000 3.140.000
Sum gjeld og egenkapital 56.244.000 59.293.000 59.896.000 59.663.000 66.371.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -254.000 669.000 1.697.000 126.000 2.591.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.4 3.6 1.1 1.8
Likviditetsgrad 2 0.7 1.4 3.6 1.1 1.9
Soliditet 2 1 17.6 15.6 15.9
Resultatgrad 24.2 28.1 34.5 1.8 39.5
Rentedekningsgrad 1.6 1.9 2 0.1 1.7
Gjeldsgrad 3.8 4.3 4.7 5.4 5.3
Total kapitalrentabilitet 3.8 4.3 5 0.3 5.4
Signatur
28.02.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
28.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex