A. Høvik Invest As
Juridisk navn:  A. Høvik Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ytrebygdsvegen 37 Ytrebygdsvegen 37 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 911568098
Aksjekapital: 1.050.000 NOK
Etableringsdato: 11/7/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Arna Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.16%
Resultat  
  
-80.61%
Egenkapital  
  
0.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 566.000 630.000 786.000 331.000 508.000
Resultat: 38.000 196.000 226.000 -2.958.000 242.000
Egenkapital: 13.620.000 13.605.000 13.472.000 13.320.000 12.365.000
Regnskap for  A. Høvik Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 566.000 630.000 786.000 331.000 508.000
Driftskostnader -360.000 -267.000 -337.000 -2.857.000 -155.000
Driftsresultat 206.000 364.000 449.000 -2.525.000 353.000
Finansinntekter 0 0 14.000 11.000 25.000
Finanskostnader -168.000 -168.000 -237.000 -444.000 -135.000
Finans -168.000 -168.000 -223.000 -433.000 -110.000
Resultat før skatt 38.000 196.000 226.000 -2.958.000 242.000
Skattekostnad -24.000 -63.000 -74.000 740.000 -65.000
Årsresultat 14.000 134.000 152.000 -2.218.000 177.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.253.000 19.177.000 19.240.000 18.060.000 15.477.000
Sum omløpsmidler 243.000 345.000 310.000 3.845.000 75.000
Sum eiendeler 19.496.000 19.522.000 19.550.000 21.905.000 15.552.000
Sum opptjent egenkapital 6.387.000 6.373.000 6.240.000 6.088.000 8.415.000
Sum egenkapital 13.620.000 13.605.000 13.472.000 13.320.000 12.365.000
Sum langsiktig gjeld 5.750.000 5.850.000 5.950.000 7.813.000 2.541.000
Sum kortsiktig gjeld 127.000 66.000 128.000 773.000 646.000
Sum gjeld og egenkapital 19.496.000 19.521.000 19.550.000 21.906.000 15.552.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 3.000 100.000 0
Andre inntekter 566.000 630.000 782.000 231.000 508.000
Driftsinntekter 566.000 630.000 786.000 331.000 508.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -360.000 -267.000 -337.000 -2.857.000 -155.000
Driftskostnader -360.000 -267.000 -337.000 -2.857.000 -155.000
Driftsresultat 206.000 364.000 449.000 -2.525.000 353.000
Finansinntekter 0 0 14.000 11.000 25.000
Finanskostnader -168.000 -168.000 -237.000 -444.000 -135.000
Finans -168.000 -168.000 -223.000 -433.000 -110.000
Konsernbidrag 0 0 0 -110.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 14.000 134.000 152.000 -2.218.000 177.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 334.000 358.000 421.000 495.000 0
Fast eiendom 18.919.000 18.819.000 18.819.000 17.565.000 15.477.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 18.919.000 18.819.000 18.819.000 17.565.000 15.477.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.253.000 19.177.000 19.240.000 18.060.000 15.477.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 0 0 0 19.000
Andre fordringer 29.000 17.000 23.000 7.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 197.000 323.000 281.000 319.000 53.000
Sum omløpsmidler 243.000 345.000 310.000 3.845.000 75.000
Sum eiendeler 19.496.000 19.522.000 19.550.000 21.905.000 15.552.000
Sum opptjent egenkapital 6.387.000 6.373.000 6.240.000 6.088.000 8.415.000
Sum egenkapital 13.620.000 13.605.000 13.472.000 13.320.000 12.365.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 49.000
Gjeld til kredittinstitutt 15.000 0 0 519.000 368.000
Sum langsiktig gjeld 5.750.000 5.850.000 5.950.000 7.813.000 2.541.000
Leverandørgjeld 1.000 -7.000 0 155.000 204.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 16.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 111.000 74.000 128.000 99.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 127.000 66.000 128.000 773.000 646.000
Sum gjeld og egenkapital 19.496.000 19.521.000 19.550.000 21.906.000 15.552.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 116.000 279.000 182.000 3.072.000 -571.000
Likviditetsgrad 1 1.9 5.2 2.4 5.0 0.1
Likviditetsgrad 2 1.9 5.2 2.4 5.0 0.2
Soliditet 69.9 69.7 68.9 60.8 79.5
Resultatgrad 36.4 57.8 57.1 -762.8 69.5
Rentedekningsgrad 1.2 2.2 1.9 -5.7 2.8
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.6 0.3
Total kapitalrentabilitet 1.1 1.9 2.4 -11.5 2.4
Signatur
24.03.2014
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex