Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
A. Sport AS
Juridisk navn:  A. Sport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64867644
Solveien 105B Eikenga 4 Fax: 64861768
1162 Oslo 579 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 876494892
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/18/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorgruppen Akershus As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.35%
Resultat  
  
-71.18%
Egenkapital  
  
-43.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.102.000 4.680.000 5.635.000 5.867.000 5.628.000
Resultat: -594.000 -347.000 48.000 438.000 430.000
Egenkapital: 597.000 1.053.000 1.334.000 1.307.000 989.000
Regnskap for  A. Sport AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.102.000 4.680.000 5.635.000 5.867.000 5.628.000
Driftskostnader -4.696.000 -5.026.000 -5.587.000 -5.428.000 -5.195.000
Driftsresultat -593.000 -346.000 47.000 438.000 433.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 5.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 -6.000 -5.000
Finans 0 -1.000 2.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt -594.000 -347.000 48.000 438.000 430.000
Skattekostnad 131.000 67.000 -21.000 -120.000 -158.000
Årsresultat -464.000 -280.000 26.000 318.000 273.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 422.000 291.000 225.000 246.000 375.000
Sum omløpsmidler 1.290.000 1.565.000 1.804.000 1.811.000 1.344.000
Sum eiendeler 1.712.000 1.856.000 2.029.000 2.057.000 1.719.000
Sum opptjent egenkapital 447.000 903.000 1.184.000 1.157.000 839.000
Sum egenkapital 597.000 1.053.000 1.334.000 1.307.000 989.000
Sum langsiktig gjeld 220.000 190.000 160.000 130.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 895.000 613.000 535.000 620.000 600.000
Sum gjeld og egenkapital 1.712.000 1.856.000 2.029.000 2.057.000 1.719.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.102.000 4.674.000 5.586.000 5.778.000 5.595.000
Andre inntekter 0 7.000 49.000 89.000 33.000
Driftsinntekter 4.102.000 4.680.000 5.635.000 5.867.000 5.628.000
Varekostnad -3.137.000 -3.460.000 -3.963.000 -3.891.000 -3.602.000
Lønninger -801.000 -766.000 -682.000 -586.000 -459.000
Avskrivning 0 0 0 -9.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -758.000 -800.000 -942.000 -942.000 -1.069.000
Driftskostnader -4.696.000 -5.026.000 -5.587.000 -5.428.000 -5.195.000
Driftsresultat -593.000 -346.000 47.000 438.000 433.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 5.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 -6.000 -5.000
Finans 0 -1.000 2.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -464.000 -280.000 26.000 318.000 273.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 422.000 291.000 225.000 246.000 366.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 9.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 422.000 291.000 225.000 246.000 375.000
Varebeholdning 838.000 975.000 1.009.000 1.136.000 839.000
Kundefordringer 322.000 132.000 157.000 163.000 147.000
Andre fordringer 19.000 104.000 100.000 129.000 205.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 111.000 355.000 538.000 383.000 154.000
Sum omløpsmidler 1.290.000 1.565.000 1.804.000 1.811.000 1.344.000
Sum eiendeler 1.712.000 1.856.000 2.029.000 2.057.000 1.719.000
Sum opptjent egenkapital 447.000 903.000 1.184.000 1.157.000 839.000
Sum egenkapital 597.000 1.053.000 1.334.000 1.307.000 989.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 220.000 190.000 160.000 130.000 130.000
Leverandørgjeld 429.000 256.000 173.000 302.000 313.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 105.000 99.000 108.000 31.000 27.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 361.000 258.000 255.000 288.000 260.000
Sum kortsiktig gjeld 895.000 613.000 535.000 620.000 600.000
Sum gjeld og egenkapital 1.712.000 1.856.000 2.029.000 2.057.000 1.719.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 395.000 952.000 1.269.000 1.191.000 744.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2 3.4 2.9 2.2
Likviditetsgrad 2 0.5 1 1.5 1.1 0.9
Soliditet 34.9 56.7 65.7 63.5 57.5
Resultatgrad -14.5 -7.4 0.8 7.5 7.7
Rentedekningsgrad 7 87.2
Gjeldsgrad 1.9 0.8 0.5 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet -34.6 -18.6 2.4 21.5 25.4
Signatur
29.05.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.05.2012
PROKURA HVER FOR SEG
ANDERS GUNNAR HÅSETH
ELIANNE SKAILAND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex