Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
A.s. Andersen AS
Juridisk navn:  A.s. Andersen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32243990
C/O Arild Strøm Andersen Sanatorieveien 47B Sanatorieveien 47B Fax: 32243999
3021 Drammen 3021 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 989257951
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.63%
Resultat  
  
58.18%
Egenkapital  
  
25.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 514.000 763.000 78.000 0 49.000
Resultat: 609.000 385.000 281.000 1.178.000 241.000
Egenkapital: 1.487.000 1.181.000 996.000 1.015.000 137.000
Regnskap for  A.s. Andersen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 514.000 763.000 78.000 0 49.000
Driftskostnader -235.000 -352.000 -38.000 -10.000 -16.000
Driftsresultat 279.000 411.000 40.000 -10.000 33.000
Finansinntekter 411.000 75.000 375.000 1.918.000 213.000
Finanskostnader -82.000 -101.000 -134.000 -730.000 -6.000
Finans 329.000 -26.000 241.000 1.188.000 207.000
Resultat før skatt 609.000 385.000 281.000 1.178.000 241.000
Skattekostnad -3.000 0 0 0 -52.000
Årsresultat 606.000 385.000 281.000 1.178.000 189.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.733.000 1.230.000 1.263.000 1.831.000 1.543.000
Sum omløpsmidler 127.000 195.000 43.000 216.000 8.000
Sum eiendeler 1.860.000 1.425.000 1.306.000 2.047.000 1.551.000
Sum opptjent egenkapital 1.387.000 1.081.000 896.000 915.000 37.000
Sum egenkapital 1.487.000 1.181.000 996.000 1.015.000 137.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 373.000 244.000 309.000 1.032.000 1.414.000
Sum gjeld og egenkapital 1.860.000 1.425.000 1.305.000 2.047.000 1.551.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 514.000 763.000 78.000 0 49.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 514.000 763.000 78.000 0 49.000
Varekostnad -6.000 0 -16.000 0 0
Lønninger -126.000 -127.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -103.000 -225.000 -22.000 -10.000 -16.000
Driftskostnader -235.000 -352.000 -38.000 -10.000 -16.000
Driftsresultat 279.000 411.000 40.000 -10.000 33.000
Finansinntekter 411.000 75.000 375.000 1.918.000 213.000
Finanskostnader -82.000 -101.000 -134.000 -730.000 -6.000
Finans 329.000 -26.000 241.000 1.188.000 207.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -300.000 -300.000 -450.000
Årsresultat 606.000 385.000 281.000 1.178.000 189.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.733.000 1.230.000 1.263.000 1.831.000 1.543.000
Sum anleggsmidler 1.733.000 1.230.000 1.263.000 1.831.000 1.543.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 24.000 27.000 0 0
Andre fordringer 0 2.000 0 200.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 121.000 169.000 15.000 16.000 8.000
Sum omløpsmidler 127.000 195.000 43.000 216.000 8.000
Sum eiendeler 1.860.000 1.425.000 1.306.000 2.047.000 1.551.000
Sum opptjent egenkapital 1.387.000 1.081.000 896.000 915.000 37.000
Sum egenkapital 1.487.000 1.181.000 996.000 1.015.000 137.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 206.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 3.000 0 0 0 52.000
Skyldig offentlige avgifter 51.000 26.000 3.000 0 0
Utbytte 0 -200.000 -300.000 -300.000 -450.000
Annen kortsiktig gjeld 118.000 118.000 6.000 732.000 995.000
Sum kortsiktig gjeld 373.000 244.000 309.000 1.032.000 1.414.000
Sum gjeld og egenkapital 1.860.000 1.425.000 1.305.000 2.047.000 1.551.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -246.000 -49.000 -266.000 -816.000 -1.406.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.8 0.1 0.2 0.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.8 0.1 0.2 0.1
Soliditet 79.9 82.9 76.3 49.6 8.8
Resultatgrad 54.3 53.9 51.3 67.3
Rentedekningsgrad 3.4 4.1 0.3 41.0
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.3 1 10.3
Total kapitalrentabilitet 37.1 34.1 31.8 93.2 15.9
Signatur
27.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex