Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
A.s.k Holding As
Juridisk navn:  A.s.k Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bukta 39 Bukta 39 Fax:
3058 Solbergmoen 3058 Solbergmoen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 912438724
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/29/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Lst Revisjon As
Regnskapsfører: Fra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0.14%
Egenkapital  
  
13.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 734.000 733.000 89.000 -15.000 140.000
Egenkapital: 34.000 30.000 43.000 42.000 57.000
Regnskap for  A.s.k Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -17.000 -21.000 -15.000 -10.000
Driftsresultat -17.000 -17.000 -21.000 -15.000 -10.000
Finansinntekter 750.000 750.000 110.000 0 150.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 750.000 750.000 110.000 0 150.000
Resultat før skatt 734.000 733.000 89.000 -15.000 140.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 734.000 733.000 89.000 -15.000 140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.024.000 791.000 149.000 74.000 159.000
Sum eiendeler 1.039.000 806.000 164.000 74.000 159.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 0 13.000 12.000 27.000
Sum egenkapital 34.000 30.000 43.000 42.000 57.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.006.000 776.000 122.000 32.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 1.040.000 806.000 165.000 74.000 160.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -17.000 -21.000 -15.000 -10.000
Driftskostnader -17.000 -17.000 -21.000 -15.000 -10.000
Driftsresultat -17.000 -17.000 -21.000 -15.000 -10.000
Finansinntekter 750.000 750.000 110.000 0 150.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 750.000 750.000 110.000 0 150.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -730.000 -746.000 -88.000 0 -100.000
Årsresultat 734.000 733.000 89.000 -15.000 140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 790.000 770.000 130.000 0 150.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 234.000 21.000 19.000 74.000 9.000
Sum omløpsmidler 1.024.000 791.000 149.000 74.000 159.000
Sum eiendeler 1.039.000 806.000 164.000 74.000 159.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 0 13.000 12.000 27.000
Sum egenkapital 34.000 30.000 43.000 42.000 57.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 3.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -730.000 -746.000 -88.000 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 276.000 30.000 30.000 30.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.006.000 776.000 122.000 32.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 1.040.000 806.000 165.000 74.000 160.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000 15.000 27.000 42.000 56.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.2 2.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1 1 1.2 2.4 1.6
Soliditet 3.3 3.7 26.1 56.8 35.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 29.6 25.9 2.8 0.8 1.8
Total kapitalrentabilitet 70.5 90.9 53.9 -20.3 87.5
Signatur
17.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex