Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aalesund Marine Consultans As
Juridisk navn:  Aalesund Marine Consultans As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rystene 3B Rystene 3B Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 913966988
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/6/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Totalregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-577.78%
Egenkapital  
  
-177.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.000 0 14.000 40.000 68.000
Resultat: -61.000 -9.000 1.000 -8.000 18.000
Egenkapital: -21.000 27.000 34.000 33.000 39.000
Regnskap for  Aalesund Marine Consultans As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.000 0 14.000 40.000 68.000
Driftskostnader -62.000 -5.000 -7.000 -42.000 -50.000
Driftsresultat -58.000 -5.000 6.000 -2.000 18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 0
Finans -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 0
Resultat før skatt -61.000 -9.000 1.000 -8.000 18.000
Skattekostnad 13.000 2.000 0 2.000 -3.000
Årsresultat -48.000 -7.000 1.000 -6.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 24.000 22.000 22.000 0
Sum omløpsmidler 0 76.000 82.000 0 42.000
Sum eiendeler 17.000 100.000 104.000 22.000 42.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 2.000 9.000 9.000 15.000
Sum egenkapital -21.000 27.000 34.000 33.000 39.000
Sum langsiktig gjeld 29.000 50.000 70.000 -11.000 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 23.000 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 99.000 103.000 22.000 42.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.000 0 14.000 40.000 68.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.000 0 14.000 40.000 68.000
Varekostnad 0 0 0 -4.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -62.000 -5.000 -7.000 -38.000 -50.000
Driftskostnader -62.000 -5.000 -7.000 -42.000 -50.000
Driftsresultat -58.000 -5.000 6.000 -2.000 18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 0
Finans -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -48.000 -7.000 1.000 -6.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 4.000 2.000 2.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 20.000 20.000 20.000 0
Sum anleggsmidler 17.000 24.000 22.000 22.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 76.000 82.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 42.000
Sum omløpsmidler 0 76.000 82.000 0 42.000
Sum eiendeler 17.000 100.000 104.000 22.000 42.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 2.000 9.000 9.000 15.000
Sum egenkapital -21.000 27.000 34.000 33.000 39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 29.000 50.000 70.000 -11.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 23.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 23.000 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 99.000 103.000 22.000 42.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.000 53.000 82.000 0 39.000
Likviditetsgrad 1 0 3.3 14.0
Likviditetsgrad 2 0 3.3 0 0.0 14.1
Soliditet -131.3 2 32.7 150.0 92.9
Resultatgrad 42.9 -5.0 26.5
Rentedekningsgrad -19.3 -1.3 1.2 -0.3
Gjeldsgrad -1.8 2.7 2.1 -0.3 0.1
Total kapitalrentabilitet -362.5 5.8 -9.1 42.9
Signatur
06.08.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex