Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aarseth Boligventilasjon AS
Juridisk navn:  Aarseth Boligventilasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63826001
Trondheimsveien 231 Trondheimsveien 231 Fax: 63826002
2016 Frogner 2016 Frogner
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 989986031
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 6/12/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Feedback Account As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.47%
Resultat  
  
754.98%
Egenkapital  
  
14.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.655.000 15.278.000 16.549.000 16.437.000 16.994.000
Resultat: 1.644.000 -251.000 677.000 1.112.000 3.200.000
Egenkapital: 7.572.000 6.612.000 6.844.000 6.719.000 6.498.000
Regnskap for  Aarseth Boligventilasjon AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.655.000 15.278.000 16.549.000 16.437.000 16.994.000
Driftskostnader -13.886.000 -15.383.000 -15.723.000 -15.149.000 -13.592.000
Driftsresultat 1.770.000 -105.000 825.000 1.288.000 3.401.000
Finansinntekter 24.000 21.000 12.000 22.000 30.000
Finanskostnader -150.000 -167.000 -161.000 -198.000 -231.000
Finans -126.000 -146.000 -149.000 -176.000 -201.000
Resultat før skatt 1.644.000 -251.000 677.000 1.112.000 3.200.000
Skattekostnad -384.000 49.000 -178.000 -315.000 -867.000
Årsresultat 1.260.000 -202.000 499.000 797.000 2.333.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.210.000 8.094.000 7.745.000 7.428.000 6.751.000
Sum omløpsmidler 5.509.000 4.246.000 5.173.000 6.164.000 6.868.000
Sum eiendeler 13.719.000 12.340.000 12.918.000 13.592.000 13.619.000
Sum opptjent egenkapital 7.472.000 6.512.000 6.744.000 6.619.000 6.398.000
Sum egenkapital 7.572.000 6.612.000 6.844.000 6.719.000 6.498.000
Sum langsiktig gjeld 3.353.000 3.458.000 3.739.000 4.133.000 4.066.000
Sum kortsiktig gjeld 2.793.000 2.270.000 2.335.000 2.740.000 3.056.000
Sum gjeld og egenkapital 13.718.000 12.340.000 12.918.000 13.592.000 13.620.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.096.000 14.912.000 16.124.000 16.044.000 16.573.000
Andre inntekter 559.000 366.000 425.000 393.000 421.000
Driftsinntekter 15.655.000 15.278.000 16.549.000 16.437.000 16.994.000
Varekostnad -6.134.000 -7.327.000 -7.418.000 -8.242.000 -7.773.000
Lønninger -4.970.000 -5.059.000 -4.878.000 -3.971.000 -3.772.000
Avskrivning -309.000 -342.000 -342.000 -278.000 -296.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.473.000 -2.655.000 -3.085.000 -2.658.000 -1.751.000
Driftskostnader -13.886.000 -15.383.000 -15.723.000 -15.149.000 -13.592.000
Driftsresultat 1.770.000 -105.000 825.000 1.288.000 3.401.000
Finansinntekter 24.000 21.000 12.000 22.000 30.000
Finanskostnader -150.000 -167.000 -161.000 -198.000 -231.000
Finans -126.000 -146.000 -149.000 -176.000 -201.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.260.000 -202.000 499.000 797.000 2.333.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 59.000 171.000 121.000 136.000 76.000
Fast eiendom 6.874.000 6.714.000 6.361.000 6.263.000 5.904.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.157.000 1.003.000 1.039.000 1.012.000 753.000
Sum varige driftsmidler 8.031.000 7.717.000 7.399.000 7.275.000 6.657.000
Sum finansielle anleggsmidler 119.000 206.000 224.000 18.000 18.000
Sum anleggsmidler 8.210.000 8.094.000 7.745.000 7.428.000 6.751.000
Varebeholdning 1.238.000 1.198.000 1.095.000 901.000 901.000
Kundefordringer 2.850.000 2.277.000 2.978.000 3.231.000 4.283.000
Andre fordringer 45.000 51.000 71.000 78.000 104.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.375.000 719.000 1.029.000 1.953.000 1.580.000
Sum omløpsmidler 5.509.000 4.246.000 5.173.000 6.164.000 6.868.000
Sum eiendeler 13.719.000 12.340.000 12.918.000 13.592.000 13.619.000
Sum opptjent egenkapital 7.472.000 6.512.000 6.744.000 6.619.000 6.398.000
Sum egenkapital 7.572.000 6.612.000 6.844.000 6.719.000 6.498.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.353.000 3.458.000 3.739.000 4.133.000 4.066.000
Leverandørgjeld 712.000 851.000 575.000 1.012.000 731.000
Betalbar skatt 273.000 0 163.000 375.000 782.000
Skyldig offentlige avgifter 867.000 853.000 978.000 853.000 899.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 942.000 566.000 619.000 501.000 645.000
Sum kortsiktig gjeld 2.793.000 2.270.000 2.335.000 2.740.000 3.056.000
Sum gjeld og egenkapital 13.718.000 12.340.000 12.918.000 13.592.000 13.620.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.716.000 1.976.000 2.838.000 3.424.000 3.812.000
Likviditetsgrad 1 2 1.9 2.2 2.2 2.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.7 2.0 2.0
Soliditet 55.2 53.6 5 49.4 47.7
Resultatgrad 11.3 -0.7 5 7.8 20.0
Rentedekningsgrad 11.8 -0.6 5.1 6.6 14.9
Gjeldsgrad 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1
Total kapitalrentabilitet 13.1 -0.7 6.5 9.6 25.2
Signatur
21.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex