Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aarseth Holding As
Juridisk navn:  Aarseth Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91335228
Fransvegen 5 Fransvegen 5 Fax:
6104 Volda 6104 Volda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 912870413
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/25/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1475%
Egenkapital  
  
-24.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 55.000 -4.000 57.000 118.000 58.000
Egenkapital: 195.000 259.000 263.000 206.000 88.000
Regnskap for  Aarseth Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -2.000
Driftsresultat -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -2.000
Finansinntekter 60.000 0 60.000 120.000 60.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 60.000 0 60.000 120.000 60.000
Resultat før skatt 55.000 -4.000 57.000 118.000 58.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 55.000 -4.000 57.000 118.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Sum omløpsmidler 15.000 19.000 24.000 27.000 29.000
Sum eiendeler 315.000 319.000 324.000 327.000 329.000
Sum opptjent egenkapital 165.000 229.000 233.000 176.000 58.000
Sum egenkapital 195.000 259.000 263.000 206.000 88.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 120.000 60.000 61.000 120.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 315.000 319.000 324.000 326.000 328.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -2.000
Driftskostnader -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -2.000
Driftsresultat -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -2.000
Finansinntekter 60.000 0 60.000 120.000 60.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 60.000 0 60.000 120.000 60.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -120.000 0 0 0 0
Årsresultat 55.000 -4.000 57.000 118.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Sum anleggsmidler 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 19.000 24.000 27.000 29.000
Sum omløpsmidler 15.000 19.000 24.000 27.000 29.000
Sum eiendeler 315.000 319.000 324.000 327.000 329.000
Sum opptjent egenkapital 165.000 229.000 233.000 176.000 58.000
Sum egenkapital 195.000 259.000 263.000 206.000 88.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 120.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -120.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 60.000 60.000 120.000 240.000
Sum kortsiktig gjeld 120.000 60.000 61.000 120.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 315.000 319.000 324.000 326.000 328.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -105.000 -41.000 -37.000 -93.000 -211.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3 0.4 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.4 0.3 0.2
Soliditet 61.9 81.2 81.2 63.2 26.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.2 0.2 0.6 2.7
Total kapitalrentabilitet 17.5 -1.3 17.6 36.2 17.7
Signatur
25.12.2013
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
AARSETH ANNE BERIT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex