Aarseth & Madsen As
Juridisk navn:  Aarseth & Madsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61424005
C/O Niels Arild Madsen Hågåvegen 41 C/O Niels Arild Madsen Hågåvegen 41 Fax:
2608 Lillehammer 2608 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 911940876
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 3/21/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap Innlandet Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.81%
Resultat  
  
-377.78%
Egenkapital  
  
-9.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 99.000 119.000 111.000 120.000 104.000
Resultat: -43.000 -9.000 -46.000 -3.000 -28.000
Egenkapital: 305.000 338.000 348.000 385.000 389.000
Regnskap for  Aarseth & Madsen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 99.000 119.000 111.000 120.000 104.000
Driftskostnader -38.000 -36.000 -65.000 -34.000 -31.000
Driftsresultat 61.000 83.000 46.000 86.000 72.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -104.000 -92.000 -92.000 -88.000 -100.000
Finans -104.000 -92.000 -92.000 -88.000 -100.000
Resultat før skatt -43.000 -9.000 -46.000 -3.000 -28.000
Skattekostnad 9.000 0 9.000 -1.000 4.000
Årsresultat -33.000 -9.000 -37.000 -4.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.990.000 1.985.000 1.989.000 1.963.000 1.964.000
Sum omløpsmidler 1.161.000 1.161.000 1.141.000 1.152.000 1.157.000
Sum eiendeler 3.151.000 3.146.000 3.130.000 3.115.000 3.121.000
Sum opptjent egenkapital -198.000 -165.000 -155.000 -118.000 -114.000
Sum egenkapital 305.000 338.000 348.000 385.000 389.000
Sum langsiktig gjeld 2.793.000 2.756.000 2.756.000 2.723.000 2.723.000
Sum kortsiktig gjeld 54.000 52.000 27.000 6.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 3.152.000 3.146.000 3.131.000 3.114.000 3.121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 99.000 119.000 111.000 120.000 104.000
Driftsinntekter 99.000 119.000 111.000 120.000 104.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 -4.000 -3.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -34.000 -32.000 -62.000 -34.000 -31.000
Driftskostnader -38.000 -36.000 -65.000 -34.000 -31.000
Driftsresultat 61.000 83.000 46.000 86.000 72.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -104.000 -92.000 -92.000 -88.000 -100.000
Finans -104.000 -92.000 -92.000 -88.000 -100.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -33.000 -9.000 -37.000 -4.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 58.000 48.000 48.000 39.000 40.000
Fast eiendom 1.924.000 1.924.000 1.924.000 1.924.000 1.924.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 13.000 17.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.933.000 1.937.000 1.940.000 1.924.000 1.924.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.990.000 1.985.000 1.989.000 1.963.000 1.964.000
Varebeholdning 1.105.000 1.105.000 1.105.000 1.105.000 1.105.000
Kundefordringer 0 0 0 20.000 0
Andre fordringer 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 52.000 52.000 33.000 24.000 49.000
Sum omløpsmidler 1.161.000 1.161.000 1.141.000 1.152.000 1.157.000
Sum eiendeler 3.151.000 3.146.000 3.130.000 3.115.000 3.121.000
Sum opptjent egenkapital -198.000 -165.000 -155.000 -118.000 -114.000
Sum egenkapital 305.000 338.000 348.000 385.000 389.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.793.000 2.756.000 2.756.000 2.723.000 2.723.000
Leverandørgjeld 0 0 20.000 0 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 52.000 7.000 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 54.000 52.000 27.000 6.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 3.152.000 3.146.000 3.131.000 3.114.000 3.121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.107.000 1.109.000 1.114.000 1.146.000 1.148.000
Likviditetsgrad 1 2 22. 42. 192 128.6
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.3 7.8 5.8
Soliditet 9.7 10.7 11.1 12.4 12.5
Resultatgrad 61.6 69.7 41.4 71.7 69.2
Rentedekningsgrad 0.6 0.9 0.5 1 0.7
Gjeldsgrad 9.3 8.3 8 7.1 7.0
Total kapitalrentabilitet 1.9 2.6 1.5 2.8 2.3
Signatur
24.09.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex