Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aart Architects No As
Juridisk navn:  Aart Architects No As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23103900
Bryggegata 7 Bryggegata 7 Fax: 23331901
0250 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 879423392
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 10/31/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
38.58%
Resultat  
  
-7.11%
Egenkapital  
  
-0.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 37.844.000 27.308.000 35.966.000 34.467.000 33.355.000
Resultat: 2.521.000 2.714.000 536.000 3.314.000 -3.047.000
Egenkapital: 4.339.000 4.379.000 5.800.000 5.442.000 5.589.000
Regnskap for  Aart Architects No As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 37.844.000 27.308.000 35.966.000 34.467.000 33.355.000
Driftskostnader -35.313.000 -24.596.000 -35.450.000 -31.080.000 -36.370.000
Driftsresultat 2.532.000 2.713.000 516.000 3.387.000 -3.015.000
Finansinntekter 9.000 4.000 34.000 16.000 28.000
Finanskostnader -19.000 -3.000 -14.000 -88.000 -60.000
Finans -10.000 1.000 20.000 -72.000 -32.000
Resultat før skatt 2.521.000 2.714.000 536.000 3.314.000 -3.047.000
Skattekostnad -561.000 -635.000 -178.000 -860.000 721.000
Årsresultat 1.960.000 2.079.000 358.000 2.454.000 -2.326.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.031.000 840.000 862.000 1.330.000 5.931.000
Sum omløpsmidler 13.089.000 13.257.000 11.241.000 12.488.000 7.237.000
Sum eiendeler 14.120.000 14.097.000 12.103.000 13.818.000 13.168.000
Sum opptjent egenkapital 3.839.000 3.879.000 5.300.000 4.942.000 5.089.000
Sum egenkapital 4.339.000 4.379.000 5.800.000 5.442.000 5.589.000
Sum langsiktig gjeld 0 59.000 134.000 79.000 750.000
Sum kortsiktig gjeld 9.781.000 9.659.000 6.169.000 8.297.000 6.829.000
Sum gjeld og egenkapital 14.120.000 14.097.000 12.103.000 13.818.000 13.168.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.824.000 26.780.000 36.075.000 32.168.000 33.281.000
Andre inntekter 4.020.000 528.000 -109.000 2.299.000 73.000
Driftsinntekter 37.844.000 27.308.000 35.966.000 34.467.000 33.355.000
Varekostnad -447.000 -1.171.000 -6.735.000 -4.484.000 -5.111.000
Lønninger -27.132.000 -18.751.000 -20.932.000 -20.143.000 -23.909.000
Avskrivning -535.000 -253.000 -603.000 -551.000 -534.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.199.000 -4.421.000 -7.180.000 -5.902.000 -6.816.000
Driftskostnader -35.313.000 -24.596.000 -35.450.000 -31.080.000 -36.370.000
Driftsresultat 2.532.000 2.713.000 516.000 3.387.000 -3.015.000
Finansinntekter 9.000 4.000 34.000 16.000 28.000
Finanskostnader -19.000 -3.000 -14.000 -88.000 -60.000
Finans -10.000 1.000 20.000 -72.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -3.500.000 0 -2.600.000 0
Årsresultat 1.960.000 2.079.000 358.000 2.454.000 -2.326.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 35.000 0 0 0 782.000
Fast eiendom 0 0 0 0 3.472.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 834.000 862.000 1.312.000 1.523.000
Sum varige driftsmidler 989.000 834.000 862.000 1.312.000 4.995.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 5.000 0 18.000 154.000
Sum anleggsmidler 1.031.000 840.000 862.000 1.330.000 5.931.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.556.000 8.114.000 8.001.000 5.295.000 4.599.000
Andre fordringer 2.922.000 365.000 715.000 529.000 526.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 611.000 4.778.000 2.525.000 6.664.000 2.112.000
Sum omløpsmidler 13.089.000 13.257.000 11.241.000 12.488.000 7.237.000
Sum eiendeler 14.120.000 14.097.000 12.103.000 13.818.000 13.168.000
Sum opptjent egenkapital 3.839.000 3.879.000 5.300.000 4.942.000 5.089.000
Sum egenkapital 4.339.000 4.379.000 5.800.000 5.442.000 5.589.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 59.000 134.000 79.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 59.000 134.000 79.000 750.000
Leverandørgjeld 356.000 1.223.000 825.000 1.071.000 790.000
Betalbar skatt 741.000 833.000 122.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.483.000 2.056.000 3.077.000 2.615.000 2.608.000
Utbytte -2.000.000 -3.500.000 0 -2.600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.201.000 2.048.000 2.145.000 2.011.000 3.431.000
Sum kortsiktig gjeld 9.781.000 9.659.000 6.169.000 8.297.000 6.829.000
Sum gjeld og egenkapital 14.120.000 14.097.000 12.103.000 13.818.000 13.168.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.308.000 3.598.000 5.072.000 4.191.000 408.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.8 1.5 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.8 1.5 1.1
Soliditet 30.7 31.1 47.9 39.4 42.4
Resultatgrad 6.7 9.9 1.4 9.8 -9.0
Rentedekningsgrad 133.3 904.3 36.9 38.5 -49.8
Gjeldsgrad 2.3 2.2 1.1 1.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 1 19.3 4.5 24.6 -22.7
Signatur
10.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
10.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex