Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aasen Arnfinn
Juridisk navn:  Aasen Arnfinn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97035271
Åsenveien 311 Åsenveien 311 Fax:
8690 Hattfjelldal 8690 Hattfjelldal
Fylke: Kommune:
Nordland Hattfjelldal
Org.nr: 969122294
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
17.78%
Resultat  
  
-16.06%
Egenkapital  
  
-4.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.073.000 911.000 1.051.000 945.000 843.000
Resultat: 371.000 442.000 537.000 512.000 379.000
Egenkapital: 1.138.000 1.194.000 1.168.000 981.000 725.000
Regnskap for  Aasen Arnfinn
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.073.000 911.000 1.051.000 945.000 843.000
Driftskostnader -713.000 -481.000 -530.000 -450.000 -483.000
Driftsresultat 359.000 429.000 521.000 495.000 359.000
Finansinntekter 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
Resultat før skatt 371.000 442.000 537.000 512.000 379.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 371.000 442.000 537.000 512.000 379.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.091.000 1.139.000 1.180.000 1.119.000 1.170.000
Sum omløpsmidler 675.000 187.000 172.000 271.000 163.000
Sum eiendeler 1.766.000 1.326.000 1.352.000 1.390.000 1.333.000
Sum opptjent egenkapital 1.138.000 1.194.000 1.168.000 981.000 725.000
Sum egenkapital 1.138.000 1.194.000 1.168.000 981.000 725.000
Sum langsiktig gjeld 476.000 0 96.000 289.000 451.000
Sum kortsiktig gjeld 152.000 132.000 89.000 120.000 157.000
Sum gjeld og egenkapital 1.766.000 1.326.000 1.353.000 1.390.000 1.333.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 753.000 597.000 684.000 584.000 467.000
Andre inntekter 320.000 314.000 367.000 361.000 376.000
Driftsinntekter 1.073.000 911.000 1.051.000 945.000 843.000
Varekostnad -120.000 -193.000 -182.000 -151.000 -174.000
Lønninger -140.000 -56.000 -64.000 -55.000 -54.000
Avskrivning -48.000 -41.000 -48.000 -56.000 -66.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -344.000 -216.000 -225.000 -196.000 -191.000
Driftskostnader -713.000 -481.000 -530.000 -450.000 -483.000
Driftsresultat 359.000 429.000 521.000 495.000 359.000
Finansinntekter 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 371.000 442.000 537.000 512.000 379.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.028.000 1.059.000 1.081.000 994.000 1.014.000
Maskiner anlegg 64.000 80.000 100.000 125.000 156.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.091.000 1.139.000 1.180.000 1.119.000 1.170.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.091.000 1.139.000 1.180.000 1.119.000 1.170.000
Varebeholdning 29.000 118.000 95.000 102.000 93.000
Kundefordringer 124.000 53.000 19.000 82.000 41.000
Andre fordringer 0 0 0 18.000 13.000
Sum investeringer 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Kasse, bank 510.000 5.000 47.000 57.000 4.000
Sum omløpsmidler 675.000 187.000 172.000 271.000 163.000
Sum eiendeler 1.766.000 1.326.000 1.352.000 1.390.000 1.333.000
Sum opptjent egenkapital 1.138.000 1.194.000 1.168.000 981.000 725.000
Sum egenkapital 1.138.000 1.194.000 1.168.000 981.000 725.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 35.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 476.000 0 96.000 289.000 451.000
Leverandørgjeld 12.000 29.000 4.000 39.000 93.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 131.000 68.000 84.000 81.000 64.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 152.000 132.000 89.000 120.000 157.000
Sum gjeld og egenkapital 1.766.000 1.326.000 1.353.000 1.390.000 1.333.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 523.000 55.000 83.000 151.000 6.000
Likviditetsgrad 1 4.4 1.4 1.9 2.3 1.0
Likviditetsgrad 2 4.3 0.5 0.9 1.5 0.5
Soliditet 64.4 9 86.3 70.6 54.4
Resultatgrad 33.5 47.1 49.6 52.4 42.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.1 0.2 0.4 0.8
Total kapitalrentabilitet 2 33.4 39.7 36.9 28.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex