Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aasen Bil AS
Juridisk navn:  Aasen Bil AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63959900
Parallellvegen 64 Parallellvegen 64 Fax: 63959911
2092 Minnesund 2092 Minnesund
Fylke: Kommune:
Akershus Eidsvoll
Org.nr: 957129188
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 4/9/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.3%
Resultat  
  
1242.66%
Egenkapital  
  
0.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 125.187.000 87.976.000 103.607.000 102.760.000 94.847.000
Resultat: 4.045.000 -354.000 3.511.000 2.747.000 1.958.000
Egenkapital: 13.032.000 12.958.000 13.267.000 13.364.000 12.418.000
Regnskap for  Aasen Bil AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 125.187.000 87.976.000 103.607.000 102.760.000 94.847.000
Driftskostnader -121.040.000 -88.096.000 -103.090.000 -99.827.000 -92.697.000
Driftsresultat 4.147.000 -119.000 517.000 2.933.000 2.151.000
Finansinntekter 10.000 10.000 3.250.000 26.000 21.000
Finanskostnader -113.000 -245.000 -256.000 -212.000 -215.000
Finans -103.000 -235.000 2.994.000 -186.000 -194.000
Resultat før skatt 4.045.000 -354.000 3.511.000 2.747.000 1.958.000
Skattekostnad -970.000 45.000 -109.000 -802.000 -533.000
Årsresultat 3.075.000 -309.000 3.403.000 1.946.000 1.425.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.255.000 2.693.000 2.683.000 2.881.000 2.434.000
Sum omløpsmidler 28.887.000 23.543.000 27.909.000 32.043.000 29.063.000
Sum eiendeler 31.142.000 26.236.000 30.592.000 34.924.000 31.497.000
Sum opptjent egenkapital 12.782.000 12.708.000 13.017.000 13.114.000 12.168.000
Sum egenkapital 13.032.000 12.958.000 13.267.000 13.364.000 12.418.000
Sum langsiktig gjeld 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000
Sum kortsiktig gjeld 17.712.000 12.881.000 16.927.000 21.162.000 18.680.000
Sum gjeld og egenkapital 31.142.000 26.237.000 30.592.000 34.924.000 31.496.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 124.077.000 87.045.000 102.213.000 101.716.000 94.093.000
Andre inntekter 1.110.000 931.000 1.394.000 1.043.000 754.000
Driftsinntekter 125.187.000 87.976.000 103.607.000 102.760.000 94.847.000
Varekostnad -99.034.000 -66.448.000 -80.337.000 -78.553.000 -73.223.000
Lønninger -12.794.000 -12.798.000 -13.656.000 -12.689.000 -11.866.000
Avskrivning -476.000 -501.000 -511.000 -378.000 -282.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.736.000 -8.349.000 -8.586.000 -8.207.000 -7.326.000
Driftskostnader -121.040.000 -88.096.000 -103.090.000 -99.827.000 -92.697.000
Driftsresultat 4.147.000 -119.000 517.000 2.933.000 2.151.000
Finansinntekter 10.000 10.000 3.250.000 26.000 21.000
Finanskostnader -113.000 -245.000 -256.000 -212.000 -215.000
Finans -103.000 -235.000 2.994.000 -186.000 -194.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 -3.500.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 3.075.000 -309.000 3.403.000 1.946.000 1.425.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 820.000 864.000 819.000 699.000 779.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.408.000 1.802.000 1.837.000 1.900.000 1.322.000
Sum varige driftsmidler 1.408.000 1.802.000 1.837.000 1.900.000 1.322.000
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 27.000 27.000 282.000 332.000
Sum anleggsmidler 2.255.000 2.693.000 2.683.000 2.881.000 2.434.000
Varebeholdning 17.293.000 17.741.000 22.178.000 23.834.000 20.755.000
Kundefordringer 1.407.000 1.992.000 2.126.000 1.016.000 4.122.000
Andre fordringer 1.786.000 1.389.000 1.796.000 1.881.000 1.641.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.402.000 2.422.000 1.809.000 5.313.000 2.545.000
Sum omløpsmidler 28.887.000 23.543.000 27.909.000 32.043.000 29.063.000
Sum eiendeler 31.142.000 26.236.000 30.592.000 34.924.000 31.497.000
Sum opptjent egenkapital 12.782.000 12.708.000 13.017.000 13.114.000 12.168.000
Sum egenkapital 13.032.000 12.958.000 13.267.000 13.364.000 12.418.000
Sum avsetninger til forpliktelser 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 123.000 172.000 194.000
Sum langsiktig gjeld 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000
Leverandørgjeld 10.430.000 8.901.000 13.185.000 16.025.000 11.745.000
Betalbar skatt 925.000 0 228.000 721.000 532.000
Skyldig offentlige avgifter 1.148.000 2.060.000 1.591.000 1.403.000 3.446.000
Utbytte -3.000.000 0 -3.500.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.208.000 1.920.000 1.800.000 1.840.000 1.764.000
Sum kortsiktig gjeld 17.712.000 12.881.000 16.927.000 21.162.000 18.680.000
Sum gjeld og egenkapital 31.142.000 26.237.000 30.592.000 34.924.000 31.496.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.175.000 10.662.000 10.982.000 10.881.000 10.383.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 1.6 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.3 0.4 0.5
Soliditet 41.8 49.4 43.4 38.3 39.4
Resultatgrad 3.3 -0.1 0.5 2.9 2.3
Rentedekningsgrad 36.7 -0.5 2 14.0 10.1
Gjeldsgrad 1.4 1 1.3 1.6 1.5
Total kapitalrentabilitet 13.3 -0.4 12.3 8.5 6.9
Signatur
04.07.2017
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.07.2017
PROKURA HVER FOR SEG
AASEN BJØRN
AASEN TERJE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex