Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aasly As
Juridisk navn:  Aasly As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sjukenesstranda 52 Sjukenesstranda 52 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 917414998
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 6/22/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
6.25%
Egenkapital  
  
-4.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -15.000 -16.000 -110.000
Egenkapital: 290.000 303.000 317.000
Regnskap for  Aasly As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -16.000 -14.000
Driftsresultat -15.000 -16.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -96.000
Finans 0 0 -96.000
Resultat før skatt -15.000 -16.000 -110.000
Skattekostnad 2.000 3.000 26.000
Årsresultat -13.000 -14.000 -83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000 29.000 26.000
Sum omløpsmidler 4.508.000 4.314.000 4.290.000
Sum eiendeler 4.539.000 4.343.000 4.316.000
Sum opptjent egenkapital -110.000 -97.000 -83.000
Sum egenkapital 290.000 303.000 317.000
Sum langsiktig gjeld 4.249.000 4.040.000 4.000.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.539.000 4.343.000 4.317.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -16.000 -14.000
Driftskostnader -15.000 -16.000 -14.000
Driftsresultat -15.000 -16.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -96.000
Finans 0 0 -96.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -13.000 -14.000 -83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 29.000 26.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 31.000 29.000 26.000
Varebeholdning 4.491.000 4.314.000 3.396.000
Kundefordringer 0 0 12.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 17.000 0 883.000
Sum omløpsmidler 4.508.000 4.314.000 4.290.000
Sum eiendeler 4.539.000 4.343.000 4.316.000
Sum opptjent egenkapital -110.000 -97.000 -83.000
Sum egenkapital 290.000 303.000 317.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.249.000 4.040.000 4.000.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.539.000 4.343.000 4.317.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.508.000 4.314.000 4.290.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 6.4 7 7.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1
Gjeldsgrad 14.7 13.3 12.6
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.4 -0.3
Signatur
04.07.2016
STYRET I FELLESSKAP
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP
Prokurister
04.07.2016
STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex