Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ab-Trening AS
Juridisk navn:  Ab-Trening AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38024214
Lahelle 35 Lahelle 35 Fax: 38024214
4631 Kristiansand S 4631 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 987917520
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorgruppen Agder As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.61%
Resultat  
  
-92.31%
Egenkapital  
  
0.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 85.000 92.000 65.000 48.000 52.000
Resultat: 1.000 13.000 -23.000 -52.000 -24.000
Egenkapital: -252.000 -253.000 -266.000 -243.000 -191.000
Regnskap for  Ab-Trening AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 85.000 92.000 65.000 48.000 52.000
Driftskostnader -84.000 -78.000 -88.000 -100.000 -75.000
Driftsresultat 1.000 13.000 -24.000 -52.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 1.000 13.000 -23.000 -52.000 -24.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 13.000 -23.000 -52.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 8.000 4.000 5.000 3.000 18.000
Sum eiendeler 8.000 4.000 5.000 3.000 18.000
Sum opptjent egenkapital -352.000 -353.000 -366.000 -343.000 -291.000
Sum egenkapital -252.000 -253.000 -266.000 -243.000 -191.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 260.000 257.000 272.000 245.000 208.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 4.000 6.000 2.000 17.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 85.000 92.000 65.000 48.000 52.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 85.000 92.000 65.000 48.000 52.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -84.000 -78.000 -88.000 -100.000 -75.000
Driftskostnader -84.000 -78.000 -88.000 -100.000 -75.000
Driftsresultat 1.000 13.000 -24.000 -52.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 13.000 -23.000 -52.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 4.000 5.000 3.000 18.000
Sum omløpsmidler 8.000 4.000 5.000 3.000 18.000
Sum eiendeler 8.000 4.000 5.000 3.000 18.000
Sum opptjent egenkapital -352.000 -353.000 -366.000 -343.000 -291.000
Sum egenkapital -252.000 -253.000 -266.000 -243.000 -191.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 260.000 257.000 272.000 245.000 208.000
Sum kortsiktig gjeld 260.000 257.000 272.000 245.000 208.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 4.000 6.000 2.000 17.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -252.000 -253.000 -267.000 -242.000 -190.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet -4433.3 -1123.5
Resultatgrad 1.2 14.1 -36.9 -108.3 -46.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1
Total kapitalrentabilitet 12.5 3 -141.2
Signatur
23.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex